This page in English

Forskningsprojekt

Barn i familjer med missbruksproblem - Från riskgrupp till friskgrupp

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2015 - 2015

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

En angelägen grupp är barn till missbrukare. Detta forskningsprojekt vill studera det amerikanska preventionsprogrammet Betty Ford Children's Program som nyligen anpassats till svensk kontext. Syftet med preventionsprogrammet är att öka barns motståndskraft, resiliens, och förbättra deras psykiska hälsa. Programmet har kulturellt anpassats till svenska förhållanden och innebär fyra heldagar med planerat innehåll för barn till missbrukande föräldrar som genomgår behandling vid institution. Forskningsprojektet innebär datainsamling med deltagande barn före programmet, under, direkt efter och efter 30 dagar, 6 och 12 månader. Jämförelse görs med barn till föräldrar som behandlas för sitt missbruk vid annan institution utan barnprogram. Delstudie 1 innebär utveckling av forskningsmodeller för att undersöka programmets anpassning och betydelse för barnen och deras familj. Delstudie 2 är en pilotundersökning där programmet genomförande, upplevelse och betydelse undersöks. Möjlig fortsättning på studien avser uppföljning av 10 barngrupper med jämförelser (delstudie 3).

Forskare

Finansiärer

  • Folkhälsomyndigheten