This page in English

Forskningsprojekt

Användning av ögonstyrningsteknik hos personer med flerfunktionsnedsättning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2018

Kontaktperson

Helen Lindner

Personer med flerfunktionsnedsättning har en kombination av måttlig till svår intellektuell funktionsnedsättning och omfattande fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. De saknar ofta tal och de kommunicerar med ögon, mimik och kroppsrörelser. Projektet syftar till att undersöka användning av ögonstyrningsteknik hos personer med flerfunktionsnedsättning utan tal. Vi använder ögonspårningsglasögon och en skärmbaserad ögonstyrningsapparat i kombination med datorspel för att utforska kognitiva processer hos personer med FFN och kommunikationssvårigheter.

Vi mäter perceptuell snabbhet när personen tittar på flaskorna.

Finansiärer

  • Promobilia
  • Region Örebro Län