This page in English

Forskningsprojekt

Effekter av blåbär och/eller havre på lipider, inflammation och fysisk kapacitet efter akut hjärtinfarkt (BIOAMI): en randomiserad, dubbelblindad, placebokontrollerad klinisk studie

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2020 - 2024

Kontaktperson

Cecilia Bergh

Forskningsämne

Trots att medicinsk behandling efter hjärtinfarkt har förbättrats, är risken för nya hjärtkärlhändelser och tidig död förhöjd. En sänkning av blodfetterna minskar risken att insjukna i en ny infarkt men det krävs ofta mer en ett läkemedel för att uppnå optimal effekt och många patienter upplever biverkningar. Nordiska blåbär, liksom havre, är rika på ämnen som i tidigare mindre studier visat positiva effekter på riskfaktorer som högt kolesterol. Större kliniska studier på patienter saknas dock.

Syftet med BIOAMI studien är att undersöka effekten av tre månaders intag av ett potentiellt biverkningsfritt tillskott av koncentrerade torkade blåbär och/eller bioprocessad flytande havre på blodfetter, fysisk prestationsförmåga och inflammation hos patienter efter akut hjärtinfarkt, jämfört med overksamt tillskott (placebo). Sekundära frågeställningar är att studera effekten på fysisk aktivitet, mag-tarmflorans sammansättning och uppmätta effekter på biomarkörer. Kopplingen mellan tarm-mikrobiotan och uppmätta effekter på bio-markörer speglar individernas respons på interventionen och kan i förlängningen användas för att individanpassa kost för en förbättrad effekt på kardiovaskulär prevention.

Patienter som genomgått behandling för akut hjärtinfarkt tillfrågas om deltagande i studien och lottas till 3 månaders tillskott med antingen 1) koncentrerade blåbär, 2) koncentrerad havre, 3) blåbär och havre i kombination eller 4) verkningslös dryck. Vid inkludering och efter 3 månader tas blod- och avföringsprov och fysisk prestationsförmåga utvärderas. Studien utgår från Örebro och fem andra sjukhus deltar. Studiestart är januari 2021 och långtidsuppföljning genomförs via patientregister. Nya livsmedelsprodukter med blåbär och havre, baserade på svenska råvaror,  skulle kunna användas som en ny, effektiv, säker och biverkningsfri tilläggsbehandling för att bättre förebygga och kontrollera kardiovaskulär risk hos patienter med genomgången hjärtinfarkt.

Samarbetspartner
Universitetssjukhuset i Örebro, prof Ole Fröbert
Skånes Universitetssjukhus Lund, prof David Erlinge
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Carlo Pirazzi MD, PhD
Centralsjukhuset i Karlstad, Payam Khalili MD
Västmanlands sjukhus Västerås Amra Kåregren, MD
Chalmers tekniska högskola prof Rikard Landberg
Glucanova AB
Immun AB

Finansiärer