Institutionen för hälsovetenskaper

Omvårdnadsvetenskapen stärks

Foto av sjuksköterska som tar blodtryck på patient.

Universitetets forskning och utbildning inom omvårdnadsvetenskap stärks genom adjungering av två erfarna forskare som professorer. Dessutom utnämns två docenter inom ämnet.

Institutionen för hälsovetenskaper bedriver utbildning och forskning inom omvårdnadsvetenskap. För att knyta värdefull kompetens närmare ämnesområdet har två seniora forskare utsetts till adjungerade professorer och två andra forskare har utnämnts till docenter.

Adjungerade professorer

Agneta Anderzén-Carlsson är docent, barnsjuksköterska och senior forskare inom funktionsnedsättning och samhälle. Hon arbetar till vardags som forskningshandledare på Region Örebro län. Agneta forskar bland annat om dövblindhet samt barn och ungdomars möjlighet att utvärdera sin vård.

Agneta Schröder är docent och psykiatrisjuksköterska. Hon kombinerar en professur vid NTNU i Norge med arbete som forskningshandledare på Region Örebro län. Agneta disputerade 2006 och hennes huvudsakliga forskningsområde har sedan dess varit vårdkvalitet inom psykiatrisk vård.

Utnämnda docenter

Karin Falk-Brynhildsen är universitetslektor i omvårdnadsvetenskap på Institutionen för hälsovetenskaper. Hon har en bakgrund som operationssjuksköterska och disputerade 2013. Karins forskningsområde ligger inom intraoperativ vård.

Ann-Sofie Sundqvist arbetar på Region Örebro län med forskning och forskningsrådgivning. Hon är specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård och disputerade 2017. Ann-Sofie bedriver forskning inom tre huvudsakliga områden: patienter och närståendes upplevelse av vård och behandling, klinisk utveckling och kompetens samt dövblindhet.