This page in English

Institutionen för hälsovetenskaper

Forskningsseminarier

Vid Institutionen för Hälsovetenskaper (HV) och Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) hålls forskningsseminarier av doktorander och forskare från såväl universitetet som Region Örebro län.

Syftet med forskningsseminarierna är att främja forskarutbildningen, forskningen och kollegialt utbyte. Seminarierna består främst av presentation och diskussion av manuskript och så kallade halvtid-, slut- och kappaseminarium. Seminarierna kan också användas för diskussioner kring ett forskningsprojekt, såsom ansökningar om forskningsmedel samt presentationer vid vetenskapliga kongresser.

Seminarierna är öppna för alla intresserade att delta. Föranmälan krävs senast 8 dagar före seminariet och först till kvarn gäller. Manus skickas ut till föranmälda deltagare en vecka före seminariet. Information om seminarier och anmälan till respektive tillfälle finns i kalendern för Institutionen för hälsovetenskaper nedan.

För dig som önskar hålla ett seminarium

Du som önskar hålla ett seminarium föreslår själv datum och tid som passar er och granskarna - tänk på att ni har förslag på vem som ska vara seminarieledare och granskare samt att meddela This is an email address om ni önskar hjälp med att boka en sal för seminariet.

Skicka din intresseanmälan att hålla ett seminarium till This is an email address. Uppge vilket datum och tid det avser, typ av seminarium, manusets titel, granskare samt seminarieledare. Skicka sedan aktuellt manus senast 8 dagar före seminariet till This is an email address, forskningsadministratören skickar sedan vidare till de anmälda deltagarna 7 dagar före seminariet.

Den som håller i seminariet ansvarar själv för att göra reklam för sitt seminarium samt att skicka materialet till utvalda granskare efter överenskommelse (med undantag för halvtidsseminarium där forskningsadministratören skickar ut manus till granskarna enligt "Anmälan och beslut om halvtidsseminarium").