Information från verksamhetsutvecklare

På sidan publiceras information och nyheter som berör samtliga roller.

Angående nya Författarverktyget

Nu har nya Författarverktyget varit på plats i två veckor sedan WISEflows oktoberrelease. Vi i supporten har jobbat intensivt med detta och har tillsammans med övriga svenska lärosäten som använder WISEflow, kommit fram till att verktyget i nuläget inte håller måttet för aktiv användning.

Vi rekommenderar därför alla våra användare att använda det gamla verktyget. Hur du kommer till det, ser du här:
https://www.oru.se/om-universitetet/system-och-verktyg-for-undervisande-personal/wiseflow/generell-information-om-wiseflow/vaxla-tillbaka-till-det-gamla-forfattarverktyget/

Vi återkommer med mer information och utbildningstillfällen när WISEflow jobbat mer med verktyget.

Erik Sundström
Supportansvarig

Sarah Lombrant
Verksamhetsutvecklare

 • Eftersom WISEflow används för fler examinationsformer än tentamen, har jag byggt om sidorna på webben för student. På denna sida https://www.oru.se/utbildning/jag-ar-student/mina-studier/it-och-utskrifter/ hittar ni nu också en låda för WISEflow. Jag kommer fortsatt att jobba med att länka till undersidor som finns till den sidan,  i de automatiska utskicken som går till studenterna från WISEflow.
 • Designen på sidorna för er utbildningsadministratörer har också ändrats. Jag hoppas att ni hittar allt ni behöver och att ni i annat fall hör av er till This is an email address.
 • Process för hemtentamen i WISEflow som utlovats, har inte glömts bort. Jag inväntar lite andra pusselbitar först, sedan kontaktar jag dem som erbjöd sig att vara med i gruppen. Under tiden har ni nya manualen FLOWassign för skriftliga inlämningsuppgifter att använda.
 • Jag har gått igenom och redigerat alla automatiska Meddelanden som går ut till olika roller i systemet. Jag kan styra innehållet, men inte när de går ut.
  • Du som administratör kan skapa och aktivera dina flow utan redigeringar i Meddelanden, på FLOWlock, FLOWassign och FLOWmulti. Detta oavsett examinationsform.
  • På FLOWcombine och FLOWseries behöver du göra manuella utskick på rätt sida om aktiveringen av flowen. Följ manualerna, så blir det rätt!
 • WISEflows höstrelease blir i år den 1 oktober. Det två stora utvecklingsområdena är ett nytt Författarverktyg och Rubricerna (bedömningsmatriser).
  • Författarverktyget: ett utskick till alla Författare i WISEflow gick ut 2021-09-20 från This is an email address. Det berör mest lärarna förstås men jag lägger upp det under Information från verksamhetsutvecklare för kännedom.
  • Det kommer att bli möjligt att bedöma FLOWmulti-tentamen utifrån matriser istället för de poäng som används idag. Detta kommer att behöva testas och köras innan vi skriver manualer på det. Om ni hör någon lärare som vill göra det, be dem kontakta oss så vi har riktiga fall att jobba med. Då sköter jag det administrativa och använder det praktiska fallet att skriva manualer på.
  • Efter release-webinariet 2021-10-14 publicerar jag inspelningen från det på vår sida om någon är nyfiken på att veta mer.
    

Sarah Lombrant
Verksamhetsutvecklare
Examinationer WISEflow

This message will follow in English.

Nytt författarverktyg i WISEflow

Den 1 oktober kommer ett nytt författarverktyg att implementeras i WISEflow. Det nya verktyget kommer med ny funktionalitet och ett mer användarvänligt gränssnitt.

Det författarverktyg som ni använder idag kommer att finnas kvar även efter den 1 oktober och det kommer att gå att växla över till det verktyget. Det går alltså bra att fortsätta arbeta i det befintliga författarverktyget fram till dess att du och dina kollegor har blivit utbildade i och känner er bekväma med det nya författarverktyget.

Frågor, uppgifter och bedömningsmatriser som har skapats i det befintliga författarverktyget kan importeras över till det nya författarverktyget. Författaren väljer vad som ska importeras, det går att importera enstaka frågor, uppgifter, bedömningsmatriser och det går att göra importen flera gånger.

Kort om ny funktionalitet

Författargrupper

Ny funktionalitet för att konstruera uppgifter tillsammans med kollegor. Mycket användbart när flera författare skapar frågor till en examination.

Anpassa layout

Genom att bestämma hur sektionens yta ska fördelas går det till exempel att placera två frågor bredvid varandra.

Sektionshistorik

Kontrollera om en sektion har använts vid tidigare examination.

Ordna sektioner

En ny, mer användarvänlig yta för att ordna och placera frågor i en uppgift.

Manualer och instruktionsfilmer kommer att finnas på vår webbsida från och med måndag 4 oktober.

Utbildningstillfällen

Under oktober och november månad kommer vi att hålla tre utbildningstillfällen i veckan, mer information om tid och plats finns här:
https://www.oru.se/forfattarverktygwiseflow.

Vill du boka ett utbildningstillfälle specifikt för ditt arbetslag kontakta This is an email address.

Frågor?

Tveka inte att kontakta oss via This is an email address om du har några frågor om det nya författarverktyget.

Vänliga hälsningar,

Sarah Lombrant, systemansvarig
Erik Sundström, supportansvarig

 

New Author tool in WISEflow

October 1st a new Author tool will be implemented in WISEflow. The tool offers new features and a more user-friendly interface.

The existing Author tool will remain even after October 1st and all users can switch over to the existing Author tool.

This means that you can continue to work within the current Author tool until you and your colleagues are ready to switch over to the new Author tool.

All your questions, assignments and rubrics can be imported to the new Author tool. It’s possible to select and import any relevant content from the old author tool.

New features

Assessor groups

A new feature that enables you to create an assignment together with your colleagues. Useful when several Authors creates questions for one examination.

Customizable layout

For each section you can amend the layout which enables you to place two questions next to each other etc.

Section history

A feature that enables you to see if a section has been used in a previous assignment.

Reorder sections

A new, more user-friendly space to reorder the sections in your assignment.

More information will be available on our website on October 4th.
https://www.oru.se/english/about-us/systems-for-teaching-staff/wiseflow/

Training opportunities

Please contact This is an email address and we will arrange an online meeting.

Questions?

If you have any questions regarding the new Author tool you are welcome to contact us at This is an email address and we will respond as soon as possible.

Best regards,

Sarah Lombrant, System administrator

Erik Sundström, Support coordinator

Hej!

På vårt möte i tisdags (2021-09-07) bestämde vi att ny information gällande support under pågående hemtentamen skulle skickas till er. Vi ber att ni skickar den vidare inom er institution.

Enligt rektorsbeslut ska universitetet återgå till salstentamen fr o m 25 oktober. Detta innebär att support utanför kontorstid för hemtentamen inte kommer att erbjudas efter den 25 oktober. Detta gäller support vid digital hemtentamen för både Blackboard och WISEflow. Vi kommer då att återgå till ordinarie rutiner.

Enligt rutinerna för personal angående Skriftliga salstentamina och hemtentamen ORU.1.2.1-00430/2020 skall starttid och tid för inlämning för tentamen vara mellan 8.00-16.30, måndag till torsdag samt 8.00-16.15 fredag. Detta för att säkerställa att det finns bemanning vid eventuell support.

https://inforum.oru.se/globalassets/inforum-sv/centrala-dokument/styrdokument/utbildning_forskning_samverkan/utbildning_grund_avancerad_forskar/skriftliga-sals--och-hemtentamina-rutiner-for-personal.pdf

Blackboard
Det tillfälliga telefonnumret för support till studenter 019-302424 kommer att upphöra den 25 oktober. Därefter sker all support via e-post This is an email address

WISEflow
Endagshemtentamen har telefonsupport inom kontorstid för studenterna på 019-303495.

Flerdagshemtentamen har enbart support för studenterna via e-post This is an email address

Med vänlig hälsning,
Tentamensadministrationen och Blackboardsupporten

 • Författarverktyget i WISEflow kommer att bytas ut. Fram till mars 2022 har man på sig att gå över till det. Mina kollegor Erik, Petronella och Anna kommer att jobba mycket med detta under hösten och lärarna kommer att få både information och stöd för att gå över till det nya, bättre verktyget.
 • Inför att studenter ska skriva sin första digitala salstentamen, erbjuder vi drop-in där studenterna kan testa eduroam, FLOWlock-browser och hur en tenta kan se ut i WISEflow. Jag har gått igenom alla kurser jag tror skulle behöva, fram till och med de digitala salstentor som går vecka 42. Hör av er till This is an email address om jag har missat någon (alltså att ni inte hört något från mig om saken).
 • Support för pågående tentamen lämnar jag nu över till Tentamensadministrationen, både vad gäller planering och genomförande. Ingen användare kommer att påverkas av det, utan studenterna har samma kontaktvägar och stöd som förut.
 • För support före och efter tentamen är allt som vanligt, mejla This is an email address så fördelar jag mejlen till de som har ansvar och kompetens för just den frågan.
 • Om du har en sals- eller hemtentamen som av något skäl saknar aktivitetstillfälle, kontakta This is an email address så att de vet att de ska boka support också för den tentamen.
 • Gallring av inlämnade tentamen för 2018 är genomförd. Studenterna ligger kvar på flowet men själva inlämningen går inte att nå, vare sig för er eller dem själva.
 • Studenter som inte tenterat efter 2018 kommer att raderas helt ur systemet under hösten.
 • Arkivering av tentamensfrågorna görs tills vidare på flownivå. Så flow från 2018 kommer att ligga kvar, även om studenterna rensas bort. Ni raderar bara de flow där 0 har anmält sig alternativt att ingen anmäld skrev tentamen.
 • Vi får många intresseförfrågningar kring att använda WISEflow för andra examinationer än sals- och hemtentamen. Det är vi superglada för och välkomnar alla med den brasklappen att alla rutiner och manualer inte finns på plats ännu.
  • Aktivitetstillfällen med anmälan ska i nuläget användas enbart för salstentamen och hemtentamen (inkluderar både de hemtentamen som ersätter andra examinationer under pandemin och hemtentamen som är angiven examinationsform i kursplanen).
  • Obligatorisk anmälan finns enbart på salstentamen. På båda varianterna av hemtentamen finns ingen regel för det men det fungerar i stort mycket bra med detta ändå.
  • För andra examinationsformer så kommer vi att skapa konton manuellt efter att ni som UA meddelat This is an email address att en kurs ska göra exempelvis en Skriftlig inlämning i WISEflow. Resultatet rapporteras manuellt i Ladok av UA/lärare.
  • På sikt ska vi hitta en hållbar lösning för även dessa manuella moment så att de kan skötas till exempel med hjälp av en integration med Ladok. Jag påbörjar en kartläggning av detta nu under hösten.
 • Från och med höstterminen ska du som UA förlänga tiden för de som ska ha det i WISEflow på hemtentamen. Här har du en länk till hur du gör i systemet.

 

Hej,

Detta mejl gäller de tentamen som skrivs som hemtentamen i WISEflow april till och med juni 2021 under en och samma dag.

Tidigt under 2020 bad jag om att ni skulle fördela starter över dagen så att vi i telefonsupporten skulle ha en chans att klara belastningen. Det är många som har haft oss i åtanke vid bokning, och det är vi glada för. Tack!

Men nu känner vi att vi har ganska bra koll på hur det fungerar och när studenterna behöver vårt stöd. Så nu skulle vi vilja – i den mån det går – att ni istället bokar era hemtentamen i WISEflow från april till juni 2021 med företrädesvis start:

 • 08:15
 • 09:15
 • 10:15
   

Syftet är:

 • att studenterna inte i onödan ska behöva skriva tentamen sent på kvällarna
 • att studenter med anpassad tentamen ska slippa få väldigt sena kvällar
 • effektivisering av våra supportresurser

Observera

 • självklart bemannar vi supporten även kvällar om det är bäst för aktuell kursgrupp att tentera just då
 • om ni har möjlighet att ändra även för tentamen i mars (utan att det blir för mycket krångel för studenterna) är det välkommet
 • ni behöver inte meddela oss hur ni ändrar/inte ändrar. Vi bokar support utifrån hur det ser ut i KronoX/Ladok.
   

Och behöver du någon att bolla med kring de här frågorna, är du välkommen att höra av dig till oss på This is an email address.

Här kommer fyra punkter som kan vara bra att känna till för dig som utbildningsadministratör.

 1. En ändring i WISEflow gjordes så att Författarens deadline för att koppla sin uppgift (tentamensfrågorna) till flowet, begränsades fram till 72 h före tentamensstart. Den ändringen har vi nu tagit bort och det är återigen 0 h som gäller. För flows skapade mellan 2021-03-01 och 2021-04-16 finns 72 h-spärren kvar och du som administratör kan behöva hjälpa Författaren att lägga till uppgiften eller byta ut den om läraren har uppdaterat sin version av någon anledning. Detta gäller både Assign och Multi.

  Påminnelse om Författaren inte lagt på sin uppgift, går ut till Författare och Administratör 24 h före tentamensstart.

  Regeln om att tentamensfrågorna ska vara kopplade 3 dagar före tentamen, gäller alltid för salstentamen och ’traditionella’ hemtentamen (alltså där det står hemtentamen som examinationsform i kursplanen).

 2. Efter WISEflow-releasen i mars slutade funktionen att skriva ut tentamensfrågorna (Uppgift) från administratörsvyn att fungera. Nu har WISEflow meddelat att funktionen är igång igen och du kan alltså vid behov skapa en pdf på tentamensfrågorna från fliken För utdelning.

 3. Kom ihåg att institutionen ansvarar för utlämning av allmän handling som rör tentamensfrågorna. Om någon begär ut tentamenssvar ska denna begäran hanteras av Infocenter via Beställ allmän handling.

 4. Du har säkert redan märkt att vi numera är ganska många som jobbar med support av WISEflow på lite olika sätt och i olika omfång. Här kommer en liten kort beskrivning:
 • Sarah Lombrant – systemansvarig, huvudansvarig för This is an email address och fördelar jobbet därifrån, support pågående tentamen och för all personal utom pedagogisk personal
 • Erik Sundström – supportansvarig för all pedagogisk personal, alla frågor till honom ska skickas till This is an email address
 • Sofie Sjöberg – support för pågående tentamen och administratörer, också amanuens på HV
 • Maja Thurfjell - support för pågående tentamen och administratörer, också i Infocenter
 • Gabriella Josufsson - support för pågående tentamen och administratörer, student på Örebro universitet
 • Martin Alp - support för pågående tentamen, tidigare student vid Örebro universitet
 • Alexander Hansen - support för pågående tentamen, student vid Örebro universitet
 • Sandra Eriksson – support student före och efter tentamen, tentamensadministratör
 • Charlotte Wistrand – stöttar Sarah i planering av supporten
 • Marie Nymans och Sara Tapper, Funka-handläggare, stöttar upp support för pågående tentamen vid behov