Lokaler och miljö

Här finns dokument gällande flaggning samt universitetets strategi- och handlingsplan för hållbar utveckling.

Regler för vad som gäller vid flaggning på allmän flaggdag som infaller på ordinarie arbetsdag samt för övrig flaggning.

Om dokumentet

Typ: Ordningsregel
Dokumentansvarig: Campusavdelningen
Fastställd: 1997-03-14, reviderad maj 1999

Flaggning - regler.pdf

Syftet med denna strategi och handlingsplan är att sätta upp långsiktiga och
universitetsövergripande mål för hållbar utveckling vid Örebro universitet, samt att ge
föreslag till aktiviteter för perioden 2019–2022 för att uppnå målen.

Om dokumentet

Typ: Handlingsplan
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: ORU 2019/01025
Beslutad av: Rektor
Fastställd: 2021-12-07

Strategi och handlingsplan för hållbar utveckling vid Örebro universitet 2019-2022.pdf