Lokaler och miljö

Här finns dokument gällande flaggning samt universitetets policy för hållbar utveckling.

Regler för vad som gäller vid flaggning på allmän flaggdag som infaller på ordinarie arbetsdag samt för övrig flaggning.

Om dokumentet

Typ: Ordningsregel
Dokumentansvarig: Campusavdelningen
Fastställd: 1997-03-14, reviderad maj 1999

Flaggning - regler.pdf

Örebro universitet som ledande kunskapsaktör strävar efter att genom utbildning, forskning och ständiga förbättringar i verksamheten driva arbetet med hållbar utveckling framåt.

Om dokumentet

Typ: Policy
Dokumentansvarig: Universitetskansliet
Ärendenummer: 2017/00307
Beslutad av: Universitetsstyrelsen
Fastställd: 2017-02-15

Policy för hållbar utveckling 2017.pdf