This page in English

Forskningsprojekt

Reprogrammerade monocyter vid infektioner och i sepsis

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Daniel Eklund

Forskningsämne

Projektet syftar till att förstå hur s.k. monocytiska MDSCs svarar på hot och hur de kontrollerar efterföljande immunsvar. Projektet använder sig huvudsakligen av en endotoxin-tolerans modell i primära monocyter. Projektet syftar till att förstå vilka immunmediatorer och signalvägar som dessa celler använder för att påverka övriga delar av immunsystemet och försöker identifiera sätt att programmera om dessa MDSC-liknande celler till normala monocyter bl.a. genom att studera inflammasomaktivering. Tillsammans med samarbetspartners hoppas vi kunna skapa mekanistiska modeller över MDSCs celler in silico, som kan användas för att identfiera molekylära targets för att häva immunosuppression i patienter med inflammatoriska sjukdomar.

www.oru.se/x-hide

Finansiärer

  • Örebro universitet (bitr lektorat-programmet)
  • KK-Stiftelsen
  • Norlins stiftelse

Samarbetspartners

  • Docent Elin Nyman, Linköpings universitet
  • Docent Gunnar Cedersund, Linköpings universitet
  • Dr Carina Sihlbom, Göteborgs universitet
  • Dr Roger Karlsson, Nanoxis Consulting
  • Professor Jan Ernerudh, Linköpings universitet