This page in English

Forskningsprojekt

Inflammasomens reglermekanismer

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2016

Kontaktperson

Alexander Persson

Forskningsämne

Projektet inriktar sig på frågeställningar som berör själva regleringen av inflammasomens aktivitet, hur den styrs och finjusteras. Vi strävar efter att bidra med att beskriva inflammasomens biologi som en dynamisk process och inte som ett på / av -förhållande. Avancerad mikroskopisk teknik kopplat till masspektometri ser vi som en lovande väg framåt i vår utmaning att detaljerat beskriva inflammasomens biologi. Projektet innefattar även samarbete med diverse industripartners bla läkemedelsindustrin där vi för närvarande är med och utvärderar sk discovery compounds designade att reglera inflammasomens funktion.

Forskare

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen
  • Örebro universitet

Samarbetspartners