This page in English

Forskningsprojekt

Multimodala texter och lärande i högre utbildning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anders Björkvall

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Akademiska studier kräver i allt högre omfattning multimodala kompetenser och universitet och högskolor behöver kunna hjälpa studenter att skapa och tolka multimodala texter. Detta forskningsprojekt – "Multimodala texter och lärande i högre utbildning" – teoretiserar förändrade texter och sätt att lära i högre utbildning i Sverige och Sydafrika ur ett multimodalt perspektiv. Projektet analyserar multimodala texter, diskurser och bedömningspraktiker från olika akademiska ämnen och andra fält i samhället. Projektet undersöker också hur multimodala sätt att lära kan underlätta studenters tillägnande av akademiska diskurser och praktiker. Forskningen genomförs med multimodal socialsemiotik som teoretisk ram. Texter ses på så sätt som produkter där diskurser, makt och olika kommunikationssätt (språk, bilder färg, layout) möts, vilket också gör det möjligt att studera akademiska sociala praktiker i texter. Projektet är ett samarbete mellan två projektledare – Arlene Archer, Kapstadens universitet, Sydafrika och Anders Björkvall, Örebro universitet, Sverige – och flera doktorander och postdocs från de båda länderna. Långsiktigt samarbete också efter projektets slut är det huvudsakliga målet.

Samarbetspartners

  • Kapstadens universitet, Kapstaden, Sydafrika