Forskningsprojekt

Inkluderande deltagande i högre utbildning (IdmuSS)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2024 - 2027

Kontaktperson

Anders Björkvall

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I stora delar av världen genomgår högre utbildning betydande förändringar på grund av bland annat ökad mångfald bland studenterna. I Sverige har breddat deltagande och större inkludering diskuterats och utretts alltmer intensivt och aktivt under senare tid. Universitet och högskolor behöver anpassa sin undervisning och pedagogiska design för att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling i högre utbildning, och Europa och Afrika står inför gemensamma utmaningar och möjligheter i arbetet för rättvis och hållbar högre utbildning. Detta projekt tar ett därför ett konkret grepp på inkluderingsfrågor i både Sverige och Sydafrika. Mer specifikt är syftet med projektet att identifiera principer för inkluderande och transformerande design av undervisning och lärande i högre utbildning. I detta syfte sammanför projektet forskare från Sydafrika och Sverige inom fälten multimodalitet och utbildning. Erkänt skickliga lärare i högre utbildning, med stort intresse för inkluderande undervisnings- och lärandedesign, studeras i projektet med hjälp av verktyg från från multimodal etnografi. Texter, genrer, pedagogiska praktiker och fysiska och virtuella lärandemiljöer (föreläsningssalar, seminarierum, digitala lärmiljöer) analyseras med hjälp av metoder från multimodal text- och genreanalys. Projektet kommer att identifiera principer för inkluderande multimodal design av genrer och praktiker som kan delas mellan Sydafrika och Sverige, och ger en stabil empirisk grund för att de båda länderna tillsammans ska kunna ta nästa steg för att uppnå målen om inkluderande högre utbildning och breddat deltagande. Resultaten har på så sätt konkret relevans för lärare i högre utbildning och beslutsfattare på olika nivåer, men i förlängningen också för studenter och presumtiva studenter i både Sverige och Sydafrika.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)

Samarbetspartners

  • Arlene Archer, University of Cape Town, Sydafrika
  • Zach Simpson, University of Johannesburg, Sydafrika