Working papers and reports

Rapporter från forskningen i socialt arbete vid Örebro universitet.
Editors: Björn Johansson och Daniel Uhnoo.

Holm Claes & Jukic Elma (2013). ORIKA – Operativ riskbedömning i kriminalvårdsanstalt. Working Papers and Reports Social work nr 1

Bruhn Anders, Nylander Per-Åke & Lindberg Odd (2013). Fyra korta artiklar om kriminalvård. Working Papers and Reports Social work nr 2

Johansson Björn (2014). Population och svarsfrekvenser. En teknisk rapport om populationen och bortfallet i den internetbaserade Örebro-undersökningen om mobbning vid mätningarna 2012 och 2013. Working Papers and Reports Social work nr 3

Grip Karin & Källström Cater Åsa (2014). Kids Club i Sverige. Resultat från en förstudie av en metod att stödja barn som upplevt våld mot mamma. Working Papers and Reports Social work nr 4

Lindahl Robert & Oscarsson Lars (2014). Utvärdering av den nationella försöksverksamheten med tillsynsombud. Working Papers and Reports Social work nr 5

Jonhed L Anna (2016). Utvärdering av Barnahus Skaraborg. Samverkan över kommun- och myndighetsgränser. Working Papers and Reports Social work nr 6

Andersson Bruck Kjerstin & Lindberg Daniel (2014). Man följer bara med och är tyst – fattigdom i barns ögon. Working Papers and Reports Social work nr 7

Flygare Erik & Johansson Björn (2016). Friends och friendsprogrammet. En programteoretisk analys av utbildningsprogrammets bakgrund, framväxt och uppbyggnad.Working Papers and Reports Social work nr 8

Gómez Jansson Sabina, Graham-Bermann Sandra, Kihlstedt Sabina & Källström Åsa (2016). Svenska Kids Club. Handbok för gruppledare. Working Papers and Reports Social work nr 9

Appendix. Svenska Kids Club. Handbok för gruppledare

Johansson Björn, Flygare Erik & Hellfeldt Karin (2017). Godkänd eller icke godkänd? En studie om hur erfarenheter av mobbning, skolk och socialt umgänge inverkar på elevers skolprestationer. Working Papers and Reports Social work nr 10

Bruhn Anders, Ekström Mats & Thunman Elin (2017). Swedish Social Insurance officials struggling with the vagueness of the work ability concept. The case of work sickness compensation. Working Papers and Reports Social work nr 11

Gillå Cristina, Lind Maria, Lindgren Fändriks Anna, Källström Åsa, Anderzen-Carlsson Agneta & Almqvist Kjerstin (2018).  Att inom Barnhälsovården i Landstinget Värmland och Region Örebro län fråga om våld i nära relationer. Working Papers and Reports Social work nr 12

Bruhn Anders, Thunberg Sara & Uhnoo Daniel (2018). Nationell forskningskonferens i socialt arbete. Abstractsammanställning. Working Papers and Reports Social work nr 13

Källström, Åsa & Gómez Jansson (2019) Från USA till Sverige - Reflektioner över Kids' Club-metodens resa. Working Papers and Reports Social work nr 14

Källström, Åsa & Moberg Stephenson, Maria (2019) Hur SOS Barnbyars mentorprogram motsvarar unga migranters behov och förväntningar. Working Papers and Reports Social work nr 15

Johansson, Björn (2019) DROPPING OUT OF SCHOOL – a systematic and integrative research review on risk factors and interventions. Working Papers and Reports Social Work nr. 16

Baianstovu Rúna í, Strid Sofia, Cinthio Hanna, Särnstedt Gramnaes Emmie och Enelo Jan-Magnus (2020) Heder och samhälle. Det hedersrelaterade våldets och förtryckets uttryck och samhällets utmaningar. Working Papers and Reports Social Work nr. 17

Brauer, John (2019) UTVÄRDERING AV KOM-JOBB - En kvalitativ och programteoretisk utvärdering av Kom-jobb i Örebro kommun. Working Papers and Reports Social Work nr. 18

Johansson Björn och Flygare Erik (2020) BRYGGAN - En processutvärdering av en social investering med fokus på elever med destruktivt normbrytande beteende och problematisk skolfrånvaro. Working Papers and Reports Social Work nr. 19

Bruhn Anders, Ekström Mats & Thunman Elin (2021) Dimensions of discretionary practices: Swedish social insurance officials assessing work ability in a highly regulative context. Örebro universitet. Working Papers and Reports Social Work nr. 20

Thunberg Sara, Källström Åsa och Gallo Carina (2021) Kunskap om och hantering av brottsoffer i Sverige – Rapport från ett nationellt möte om kulturell viktimologi. Working Papers and Reports Social Work nr. 21 

Thunberg Sara, Källström Åsa och Gallo Carina (2021) Knowledge about and handling of crime victims in Sweden – Report from a national gathering on cultural victimology. Working Papers and Reports Social Work nr. 22

Baianstovu Rúna í & Särnstedt Gramnaes Emmie (2021). Relationerna bestämmer tillhörigheten. En utvärdering av IOP Mötesplats Vox 2018–2020. Working Papers and Reports Social Work nr. 23

Johansson Björn och Flygare Erik (2021). Hej Kommunen! En effektutvärdering av en hela-kommunen ansats för att öka tryggheten, motverka kränkningar och mobbning bland elever, samt öka personalens kunskap och motivation i arbetet mot kränkningar, mobbning och diskriminering. Working Papers and Reports Social Work nr. 24

Baianstovu Rúna í och Särnstedt Gramnaes Emmie (2022). Socialt hållbart arbete med hedersrelaterat våld och förtryck i Örebro län 2022. Örebro universitet. Working Papers and Reports Social Work nr. 25

Petersén, Anna och Thunberg, Sara (2022). Efter barnförhöret. En programteoretisk analys. Örebro universitet. Working Papers and Reports Social Work nr. 26

Källström Åsa, Amlakie Hermella, Yildirim Züleyha, Adaszak Sofie, Klint Filippa, Farias Vera Lisette, Gustafsson Johanna, Holmefur Marie (2022). Att identifiera och arbeta med utsatthet för våld bland personer med funktionsnedsättning. Working Papers and Reports Social Work nr. 27