This page in English

Forskningsprojekt

Våldsamma flickor. Flickors våld i nyhetsmedia från 1980-talet till i dag.

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Anna-Karin Larsson

Forskningsämne

Detta tvärvetenskapliga projekt syftar till att öka kunskapen om flickors våld i svensk nyhetsmedia från 1980-talet till idag genom att analysera skildringar av flickors våld. Studien har som mål att besvara frågor om hur flickors våld och våldsanvändande flickor framställs i nyhetstidningar, hur dessa skildringar förändras över tid och vilken betydelse kön och andra intersektionella kategoriseringar såsom klass, etnicitet och ålder har för framställningen.

Förhoppningen är att bidra till en ökad medvetenhet om flickors våld och identifiera områden där media och andra aktörer kan förbättras och nyanseras. Detta kan leda till utformning av informationsinsatser och förändringsarbete för att skydda flickors rättigheter genom rättvisa och icke-stereotypa framställningar i media.

Finansiärer

  • Örebro universitet

Samarbetspartners