This page in English

Forskningsprojekt

Ungdomars mentala ohälsa i svenska media och medicinska tidskrifter ca 1970-1990

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anna-Karin Larsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Även om unga i Sverige i dag på det stora hela mår mycket bättre och är friskare än tidigare generationer och i jämförelse med andra delar av världen, har den mentala ohälsa, stress och psykosomatiska besvär ökat hos unga och i synnerhet hos unga tjejer. I detta projekt undersöks den mediala bilden av ungdomars psykiska ohälsa under perioden 1970-1999 för att förstå hur uppmärksamheten kring ungas hälsa har förändrats samt vilka problem, stressor och hot mot hälsan som har lyfts fram. Om och hur detta mönster har förändrats över tid undersöks utifrån bl.a. Läkartidningen. En historisk studie kan bidra med perspektiv och förståelse, ge en bild av trender, förändring eller stabilitet.

Projektet utgör en del av Trestadsstudien.

Finansiärer

  • Formas