This page in English

Forskningsprojekt

UnosUno

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Åke Grönlund

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

UnosUno är ett forskningsprojekt som studerar skolor som infört en dator till varje elev i skolan, till viss del eller i hela skolan. Unos Uno skall under 2010-2013 följa ett antal skolor i hela Sverige.

Projektets syfte är att löpande studera och analysera effekterna och resultaten av genomförande av en dator en elev i några kommuner och skolor, ur olika perspektiv; elevers utveckling och lärande, pedagogers roll och arbetssätt, skolledningens styrning och ledning, samt samverkan och relationer mellan skola och hem, allt i syfte att lära av och sprida erfarenheter till varandra och andra.

Projektets mål är att efter avslutat projekt ha identifierat vilka effekter genomförandet av en dator en elev har haft på elevers lärande och utveckling, pedagogers roll och arbetssätt samt se hur elevers resultat i skolan har påverkats.

Förväntat resultat
- Möjlighet att identifiera olika effekter som genomförandet av en dator en elev har bidragit med.
- Identifiera hur elevers resultat, utveckling och lärande påverkas när skolor infört en dator en elev.
- Urskilja pedagogers roll i ett klassrum där en dator en elev är standard.
- Ge underlag för hur man bäst inför en dator en elev så att det ger så stora effekter som möjligt på elevernas lärande.
- Bidra till forskningen kring en dator en elev.

Detta ska forskare titta på:
Forskningens högsta prioritet är att fokusera på elevers lärande, kunskapsutveckling och elevresultat, men vi ska också studera:

1.Pedagogernas förändrade roll och arbetssätt
2.Vilka förändringar skolledningen har genomfört och hur de fortlöpande arbetar för att stötta pedagogerna och elevernas kunskapsutveckling kopplat till de möjligheter som datorerna ger.
3.Samverkan mellan hem och skola för att stödja elevernas kunskapsresa. Lärande sker på fler ställen än i skolan och här måste en dialog och ett samarbete mellan hem och skola etableras, inte minst för att tydliggöra vem som stöttar i vilka processer och hur tekniken i sin tur kan överbrygga det fysiska avståndet och ge en 24*7 lärandemiljö där lärare, elev och förälder finns tillgängliga
Forskningen analyserar utifrån flera perspektiv t. ex. genus, socioekonomisk bakgrund och etnicitet. Det är av stor vikt att forskare även studerar andra potentiella analysperspektiv som kan ha betydelse för hur en satsning med en dator en elev påverkas.

Deltagande kommuner och huvudmän
Botkyrka kommun
Falkenberg kommun
Helsingborg kommun
Köping kommun
Lysekil kommun
Malmö stad
Nacka kommun Pysslingen
Sollentuna kommun
Täby kommun
Västerås stad
Sveriges Kommuner och Landsting.

Deltagande skolor
Nacka: Myrsjöskolan, YBC, Björknässkolan
Köping: Karlbergsskolan
Falkenberg: Falkenbergs gymnasieskola, Skogstorpsskolan, Apelskolan
Botkyrka: Tullinge gymnasium, Broängsskolan och Fittjaskolan
Västerås: Kristiansborgsskolan, Edströmska gymnasiet
Täby: Åva gymnasium och Skarpängsskolan
Pysslingen: Milstensskolan, Johannes Petri
Malmö: Pauli gymnasium och Augustenborgsskolan
Helsingborg: Skolstaden
Sollentuna: Helenelundsskolan, Tegelhagens skola, Djupdalsskolan
Lysekil: Gullmarsgymnasiet

Finansiärer

  • Nacka kommun
  • Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Samarbetspartners