This page in English

Forskargrupp

IT för lärande

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Åke Grönlund

Forskningsämne

IT har gjort intåg i skolan och undervisningen. Effekterna av detta kan vara både positiva såväl som negativa, det beror på hur tekniken används och på vilket sätt som verksamheten och pedagogiska metoder förändras. Ett exempel på våra studier av det senare är ett projekt om datoranvändning i grundskolan där vi studerar pedagogisk utveckling, t.ex. nya metoder. Exempel på nyutvecklade metoder är ”att skriva sig till läsning” där man använder teknik för att kunna börja med att fokusera på bokstäver, ord och meningar och skjuta upp den motoriska träningen med att forma bokstäver med penna till senare när dels motoriken utvecklats och barnet redan behärskar läsning och skrivning. Det kan handla om både individuella och sociala processer. Det kan också handla om organisation, d.v.s. hur man organiserar och genomför utvecklings- eller förändringsarbete.

Projekt kan innehålla såväl utveckling av teknik eller metoder som analys av effekter.

Inom detta område finns också en flervetenskaplig forskarskola, Technology-Mediated Knowledge Processes, med 14 doktorander som vi driver i samarbete med Högskolan Dalarna.