This page in English

Forskargrupp

ICT for development (ICT4D)

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Åke Grönlund

Forskningsämne

Informations- och kommunikationsteknik för utveckling (ICT4D) är ett växande och mycket dynamiskt forskningsområde med syfte att undersöka hur IT kan bidra till en positiv utveckling i u-länder. Det handlar om frågor såsom tillgång till teknik och Internet, kommunikationsmönster och vilket informationsbehov fattiga och marginaliserade människor i dessa länder har. Forskningsområdet är till sin natur tvärvetenskaplig och rör sig inom ett stort antal discipliner såsom utvecklingsvetenskap, informatik, datavetenskap, pedagogik och sociologi. Inom ICT4D bedriver vi olika typer av empirisk forskning, i olika utvecklingsländer, gällande användning av informations- och kommunikationsteknik för en positiv utveckling. Vi har en gemensam grundsyn som bygger på att vi vill förbättra livsvillkoren för människor med en ”bottom-up”-strategi; d.v.s. vi dikterar inte vad utveckling är, utan vi tror att tekniken kan ge människor de verktyg de behöver för att själva sätta agendan för vilket håll utvecklingsarbetet ska bedrivas. Vi verkar inom ett stort internationellt forskningsnätverk och vi har hittills producerat två prisbelönta avhandlingar (”Bästa svenska avhandling i Informatik”).