This page in English

Forskningsprojekt

Utvärdering av självskattningsinstrumentet Assessment of Time Management Skills (ATMS)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Assessment of Time Management Skills, eller på svenska Aktiviteter i Tid Med Struktur (ATMS) är utvecklat i USA och avser att mäta självskattad förmåga att hantera tid och organisera sina aktiviteter i vardagen. 

Inom ramen för detta projekt gjordes under åren 2013-2023 flera studier av instrumentets mätegenskaper med goda resultat. Validiteten hos den engelska originalversionen (ATMS) och den svenska versionen (ATMS-S) av instrumentet utvärderades i två olika studier. Resultaten visade att båda versionerna har tre olika delskalor som mäter tidshantering, organisation och planering, samt reglering av känslor. Test-retestreliabiliteten hos ATMS-S har därefter utvärderats.

Projektets resultat har rapporterats i följande artiklar: 

Bokomslag

Finansiärer

Samarbetspartners