This page in English

Forskningsprojekt

Översättning och reliabilitetsprövning av Weekly Calendar Planning Activity (WCPA)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Kajsa Lidström-Holmqvist

Forskningsämne

Detta projekt innebär en svensk översättning och reliabilitetsprövning av Weekly Calendar Planning Activity (WCPA). WCPA är ett test av exekutiva funktioner i en planeringsaktivitet. WCPA är utvecklat av Dr. Joan Toglia vid Mercy College, NY, USA och översatt till svenska i en forskningsversion. Vid genomförande av testet ges en rad aktiviteter, tidsbestämda eller flexibla, som ska planeras in i en tom veckokalender. Planeringsaktiviteten utförs på tid och samtidig ska ett antal regler hållas och antalet strategier personen använder observeras. Test-retestreliabliteten hos WCPA prövas i detta projekt där varje deltagare fått göra testet tre gånger med två veckors intervall. Deltagare i projektet är personer med psykisk eller neuropsykiatrisk problematik eller intellektuell funktionsnedsättning. En ny manual för WCPA har nyligen publicerats på engelska och den översätts just nu i samarbete med Sveriges arbetsterapeuter.

Länk till artikeln: Test-retest reliability of the Swedish version of the Weekly Calendar Planning Activity: a performance-based test of executive functioning. 

Samarbetspartners

  • Gunnel Janeslätt, Region Dalarna