This page in English

Karin Hellfeldt

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

E-post:

Telefon: 019 301329

Rum: L2172

Karin Hellfeldt

Om Karin Hellfeldt

 

Karin Hellfeldt är disputerad i socialt arbete, lärare i kriminologi samt programansvarig för kriminologiprogrammet vid Örebro universitet. Hennes forskning är främst inriktad på att studera utsatthet för brott, med särskilt fokus på utsatthet för mobbning och kränkningar i skolan. Den undervisning Karin bedriver är främst inom vetenskaplig metod, viktimologi samt brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete. Karin är även utbildad beteendevetare och har tidigare undervisat såväl i sociologi som på socionomprogrammet.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Frogner, L. , Hellfeldt, K. , Ångström, A. , Andershed, A. , Källström, Å. , Fanti, K. A. & Andershed, H. (2022). Stability and Change in Early Social Skills Development in Relation to Early School Performance: A Longitudinal Study of a Swedish Cohort. Early Education and Development, 33 (1), 17-37.
Golovchanova, N. , Boersma, K. , Andershed, H. & Hellfeldt, K. (2021). Affective Fear of Crime and Its Association with Depressive Feelings and Life Satisfaction in Advanced Age: Cognitive Emotion Regulation as a Moderator?. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18 (9).
Golovchanova, N. , Andershed, H. , Boersma, K. & Hellfeldt, K. (2021). Perceived reasons of unsafety among independently living older adults in Sweden. Nordic Journal of Criminology.
Golovchanova, N. , Owiredua, C. , Boersma, K. , Andershed, H. & Hellfeldt, K. (2021). Presence of Meaning in Life in Older Men and Women: The Role of Dimensions of Frailty and Social Support. Frontiers in Psychology, 12.
Källström, Å. , Hellfeldt, K. , Howell, K. , Miller-Graff, L. & Graham-Bermann, S. (2020). Young Adults Victimized as Children or Adolescents: Relationships Between Perpetrator Patterns, Poly-Victimization, and Mental Health Problems. Journal of Interpersonal Violence, 35 (11-12), 2335-2357.
Källström, Å. , Hellfeldt, K. & Nylander, P. Å. (2019). Parental imprisonment, child victimization and adult problems. European Journal of Criminology, 16 (6), 671-688.
Glatz, T. , Källström, Å. , Hellfeldt, K. & Thunberg, S. (2019). Physical Violence in Family Sub-Systems: Links to Peer Victimization and Long-Term Emotional and Behavioral Problems. Journal of family Violence, 34 (5), 423-433.
Fanti, K. A. , Hellfeldt, K. , Colins, O. F. , Meehan, A. , Andershed, A. & Andershed, H. (2019). Worried, sad, and breaking rules?: Understanding the developmental interrelations among symptoms of anxiety, depression, and conduct problems during early childhood. Journal of criminal justice, 62, 23-28.
Nylander, P. Å. , Källström, Å. & Hellfeldt, K. (2018). After a childhood with a parent in prison: Relationships and well-being as a child and young adult. International Journal of Prisoner Health, 14 (1), 34-45.
Nylander, P. Å. , Hellfeldt, K. & Källström, Å. (2018). Att ha haft en förälder i fängelse under uppväxten - har det betydelse senare i livet?. Tidskrift för kriminalvård, 73 (2), 9-11.
Hellfeldt, K. , Gill, P. E. & Johansson, B. (2018). Longitudinal Analysis of Links Between Bullying Victimization and Psychosomatic Maladjustment in Swedish Schoolchildren. Journal of School Violence, 17 (1), 86-98.
Hellfeldt, K. , Johansson, B. & Lindberg, O. (2014). Mobbning och socialt stöd från lärare och klasskamrater: en longitudinell studie av barns erfarenheter av mobbning. Sosiologi i dag, 44 (4), 79-104.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Hellfeldt, K. (2016). The Hurt Self: Bullied Children´s Experiences of Social Support, Recognition and Trust at School. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Kapitel i böcker, del av antologier

Johansson, B. , Flygare, E. & Hellfeldt, K. (2019). Att stödja utsatta elever i skolan. I: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 155-168). Lund: Studentlitteratur AB.
Hellfeldt, K. , Thunberg, S. & Moberg Stephenson, M. (2019). Barn och unga som brottsoffer. I: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 107-124). Lund: Studentlitteratur AB.
Hellfeldt, K. & Källström, Å. (2019). Multipel utsatthet: En särskild risk för barn och unga. I: Björn Johansson och Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 91-103). Lund: Studentlitteratur AB.
Johansson, B. , Hellfeldt, K. & Flygare, E. (2019). Utsatthet i skolan. I: Björn Johansson & Åsa Källström, Barns och ungas utsatthet: Våld och kränkningar i barns och ungas relationer (ss. 47-61). Lund: Studentlitteratur AB.
Hellfeldt, K. , Källström, Å. & Nylander, P. Å. (2018). Efter en barndom med en förälder i fängelse: Hälsa, utsatthet och sociala relationer. I: Annelie Björkhagen Turesson & Annika Staaf, Kriminalvården: Innanför och utanför (ss. 177-188). Lund: Studentlitteratur AB.
Hellfeldt, K. & Strand, S. (2018). Grupparbete. I: Caroline Mellberg, Marie Väfors Frits & Eva Tiby, Kriminologi: en studiehandbok (ss. 153-162). Lund: Studentlitteratur AB.
Johansson, B. & Hellfeldt, K. (2018). Relationsarbete i skolan - att bryta mönster präglade av mobbning och kränkningar. I: Anders Bruhn & Åsa Källström, Relationer i socialt arbete: i gränslandet mellan profession och person (ss. 168-183). Stockholm: Liber.

Konferensbidrag

Golovchanova, N. , Boersma, K. , Andershed, H. & Hellfeldt, K. (2021). Affective fear of crime and its associations with depressive feelings and life satisfaction in older adults: Cognitive emotion regulation as a moderator?. I: The Stockholm Criminology Symposium Program & Abstracts. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 15-16, 2021 (ss. 29-29). The Swedish National Council for Crime Prevention (Brå).
Thunberg, S. & Hellfeldt, K. (2021). ”Det är komplicerat” – Om ungas tjejers konstruktioner av offerskap efter utsatthet för våld i nära relation samt deras behov av stöd. Konferensbidrag vid Våld i ungas relationer, Musikhögskolan, Örebro universitet, November 25, 2021.
Golovchanova, N. , Andershed, H. , Boersma, K. & Hellfeldt, K. (2021). Feelings of unsafety and well-being in advanced age. Konferensbidrag vid 25th Nordic Gerontology Congress, Reykjavik, Iceland, (Virtual Congress), June 2-4, 2021.
Källström, Å. , Glatz, T. , Hellfeldt, K. & Thunberg, S. (2019). Physical Violence in Family Sub-Systems: Links to Peer Victimization and Long-Term Emotional and Behavioral Problems. Konferensbidrag vid 19th Annual Conference of the European Society of Criminology (EuroCrim 2019), Ghent, Belgium, September 18-21, 2019.
Golovchanova, N. , Andershed, H. & Hellfeldt, K. (2019). The +65 and Safe Study: Feelings of unsafety and fear of crime in advanced age. Konferensbidrag vid International Association of Gerontology and Geriatrics European Region Congress, Gothenburg, Sweden, May 23-25, 2019.
Hellfeldt, K. , Andershed, H. , Göransson, S. , Meehan, A. & Sverke, M. (2018). Student Generated Violence towards Teachers in Swedish Schools: Prevalence and Characteristics of Victimization and Identification of Risk and Protective Factors. Konferensbidrag vid The Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 12-14, 2018 (ss. 172-173).
Hellfeldt, K. , Andershed, H. , Göransson, S. , Meehan, A. & Sverke, M. (2018). Teacher-victimization in Swedish schools: Identification of risk factor. Konferensbidrag vid 6th European Association for Forensic Child & Adolescent Psychiatry, Psychology & other involved professions Congress (EFCAP 2018). Young victims and young offenders. Prevention and intervention within families and institutions, Venice, Italy, June 20-22, 2018.
Hellfeldt, K. (2017). The importance of social support and recognition from teachers for pupil´s experiencing bullying victimization. Konferensbidrag vid Word Anti-Bullying Forum, Stockholm, Sweden, May 7-9, 2017.
Hellfeldt, K. (2017). Understanding and identifying preschool developmental pathways to early school adjustment. Konferensbidrag vid Word Anti-Bullying Forum, Stockholm, Sweden, May 7-9, 2017.
Hellfeldt, K. , Frogner, L. , Andershed, A. , Källström, Å. & Andershed, H. (2017). Understanding preschool precursors to early school adjustment. Konferensbidrag vid Stockholm Criminology Symposium, Stockholm, Sweden, June 19-21, 2017.
Hellfeldt, K. (2014). Mobbning i skolan: dess olika uttryck, konsekvenser samt behovet av stöd och hjälp för den utsatta. Konferensbidrag vid Barnrättsdagarna, Psykisk ohälsa bland barn & unga, Örebro, Sweden, April 8-9, 2014.
Hellfeldt, K. (2014). Mobbning och kränkningar i skolan: olika utvecklingsvägar samt socialt stöd från lärare som en skyddande faktor. Konferensbidrag vid Viktimologisk forskarkonferens, Stockholm, Sweden, November 7, 2014.
Hellfeldt, K. , Johansson, B. & Lindberg, O. (2013). Social support from teachers as a buffering factor for bullied victim’s well-being. Konferensbidrag vid 13th Annual Conference of the European Society of Criminology, Budapest, Hungary, September 4-7, 2013.

Manuskript

Rapporter

Johansson, B. , Flygare, E. & Hellfeldt, K. (2018). Pass or fail?: A study concerning how experiences of bullying, truancy and social relations influence pupils’ academic performance. Friends international center aginst bullying & Örebro university.
Johansson, B. , Flygare, E. & Hellfeldt, K. (2017). Godkänd eller icke godkänd? : En studie om hur erfarenheter av mobbning, skolk och socialt umgänge inverkar på elevers skolprestationer. Örebro, Sweden: Örebro universitet (Working Papers and Reports 10).