This page in English

Forskningsprojekt

Hållbar och likvärdig förskola

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Sara Frödén

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Ett tvåårigt praktiknära forskningsprojekt i samverkan med förskolorna i Laxå kommun.

Syftet med projektet är att skapa en likvärdighet med utgångspunkt i ett systematiskt kvalitetsarbete som innefattar undervisning för hållbar utveckling (UHU) och en strävan mot att åstadkomma en gemensam syn på barn och undervisningsbegreppet. Utifrån ett pragmatiskt perspektiv på kunskap och lärande undersöks barns uppfattningar om och erfarenheter av UHU, vilket lärande som möjliggörs samt barns inflytande över utformningen och genomförandet av UHU.

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet