This page in English

Forskningsprojekt

Inhemska sociala arbetsmetoder för att bättre hantera våld mot äldre i Uganda

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Thomas Strandberg

Forskningsämne

Förståelsen för och hanteringen av våld mot äldre i den globala södern är ett komplext fenomen eftersom våldet förekommer i olika sammanhang och kulturer. Det krävs inhemska teorier, begrepp och modeller som är rotade i folkets kulturer och världsbild för att fullt ut förstå och ta itu med problemet. Medan stora ansträngningar görs för att hantera lokala utmaningar i det inhemska sociala arbetet, särskilt i den afrikanska regionen, är ansträngningar mindre i att integrera inhemska uppfattningar och teorier i gerontologiskt socialt arbete. Denna studie syftar till att sprida inhemska sociala arbetsmetoder som bättre alternativa arbetsmetoder, för att hantera de ökande fallen av våld mot äldre i Uganda. Studien försöker svara på huvudfrågan; hur kan socialt arbete utveckla inhemskt socialt arbete för att hantera våld mot äldre? Det övergripande syftet med denna studie är att få en fördjupad förståelse för hur socialt arbete kan utveckla det inhemska sociala arbetet för att effektivt hantera våld mot äldre.

Detta projekt svarar på fyra specifika frågor: (1) På vilka sätt upplever äldre människor i Uganda övergrepp och hur förstår de sina erfarenheter? (2) Hur svarar yrkesverksamma inom socialt arbete på våld mot äldre i Uganda? (3) Hur upplever och erfar socialarbetare inhemskt socialt arbete? (4) Hur kan socialt arbete utveckla inhemska sociala arbetsmetoder för att bättre hantera våld mot äldre? Teoretiskt stöds studien av Ubuntu, en afrikansk filosofi som främjar att ett samhälles styrka härrör från samhällsstöd där mänsklig värdighet och social funktion uppnås genom ömsesidighet, empati, försoning, omtänksamhet, helhet och harmoni. Studien bygger på kvalitativa intervjuer och analyser.

Doktorand: Charles Kiiza Wamara
Huvudhandledare: Thomas Strandberg
Biträdande handledare: Maria Bennich

Finansiärer

  • Örebro universitet