Hörselteknik/AV

Utrustning

Du kan kostnadsfritt låna digitalkamera, videokamera, mp3-spelare, diktafon och hörselteknisk utrustning. Viss utrustning kräver intyg av din lärare/handledare förutsatt att den används under studierelaterade former. Utlåningstiden är begränsad till en vecka för att så många som möjligt skall ha tillgång till AV-hjälpmedel.

När du aktiverade universitetskortet som lånekort vid teknisk service på studentportalen fick du information om lånevillkoren.

Tjänster

Vi kopierar och konverterar videoband av inspelat arbete enligt de regler som gäller i upphovsrättslagen.

Portabel hörselteknisk utrustning

Du som är i behov av hörselteknisk utrustning kan även låna portabel utrustning bestående av en sändare och en mottagare med halsslinga. Det finns också slingor avsedda för seminariegrupper och möten där alla runt ett bord ska höras.

Vid bokning är vi tacksamma om du tar med schema för kursen så att vi gemensamt kan gå igenom ifall du skall ha portabel utrustning eller om du kommer att vara i en sal med installerad teleslinga. 

Hörselteknik och utrustningar

Här finns information om vilka lokaler vid universitetet som har fast installerad hörselteknik