This page in English

Tentamen

I din kursplan beskrivs hur du examineras på den kurs du läser. Det finns olika former av examinationer, såsom PM, uppsats, seminarier, inlämningsuppgifter med mera.

På den här sidan hittar du information som rör tentamen (eller tenta som många säger).

Salstentamen - praktisk info

Anmälan

Anmälan är obligatorisk till alla tentamina vid Örebro universitet.

Anmälan stänger 7 dagar före tentamen ska gå och öppnar ca 25 dagar innan. Du anmäler dig till din tentamen i Studenttjänster/Ladok student. Om du inte har ett ORU-konto kontaktar du din institution för att anmäla dig. Hitta din institution här

Anonyma tentamina

Alla tentamina vid Örebro universitet är anonyma. Det är för att rättningsprocessen ska vara rättvis och opartisk. Du kan se din anonymkod när du anmäler dig. Anonymkoden delas sedan ut vid skrivningstillfället. 

Inför och i tentasalen

  • Var på plats i skrivsalen senast 30 minuter innan din tentamen börjar
  • ID-kontroll och kontroll  av att du är anmäld till tentamen sker i anslutning till skrivsalen
  • Titta alltid i ditt schema i vilken lokal du ska skriva din tentamen. Ändring av sal kan förekomma så ta för vana att titta i schema dagen innan du ska skriva din tentamen
  • För att få skriva din tentamen krävs att du är anmäld till tentan och att du har giltigt legitimation med dig till skrivsalen. 
  • Ha koll på din kurskod så att du vet vilken tentamen du ska skriva
  • När du har skrivit klart och lämnat i din tentamen får du endast ta med dig ditt tentamenskvitto hem
  • För att minska risken för spridning av coronavirus är det viktigt att hålla avstånd till andra i köer, korridorer och trapphus, både före och efter din tentamen

Se din rättade tentamen

Din tentamen ska vara bedömd inom 15 arbetsdagar från tentamensdagen. Två dagar efter att du har fått ditt betyg skannas din rättade salstentamen och du kan då se den i Studenttjänster. Den inskannade tentamen är ditt original. Kontakta Studentcentrum om du har problem med att se din inskannade tentamen.

Pappersversionen av din salstentamen kasseras en månad efter att den har skannats. Om du vill hämta ut din papperstentamen innan den kasseras kan du skicka ett mail till Studentcentrum och begära ut den. Inkludera information om vilken tentamen det gäller så blir du kontaktad när din tentamen finns att hämta i Studentcentrums informationsdisk. Ta med legitimation.

Oavslutade kurser

Om du inte blev klar med din kurs under den termin som du var registrerad ska du kontakta studievägledare/utbildnings- och forskningsadministratör vid din institution för att kunna slutföra den. Hitta din institution här.

Det är viktigt att du tenterar enligt den kursplan du läste eller att du i samråd med studievägledare kommer fram till hur du på rätt sätt avslutar din kurs.

Kursplaner revideras och kanske ser kursen annorlunda ut idag mot den kurs du var registrerad på. När en kurs revideras väsentligt eller läggs ner ska den utfasas under en period om minst 12 månader och högst 18 månader. Om det blir aktuellt kommer din institution att informera dig om det.

För att veta datum för utfasade tentamina kan du se tentamensschemat.

Anpassad tentamen vid funktionsnedsättning

Du som har en dokumenterad funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om särskilt pedagogiskt stöd hos Funka.

Kontakta Funka för att få mer information om hur du ansöker om stöd, kontaktuppgifter hittar du här: Studera med funktionsnedsättning

Kontakt

Telefontid: 
Måndag - fredag kl. 10-12.

Avvikande öppettider:
Långfredag 19 april stängt
Annandag påsk 22 april stängt
Sommarstängt 1-29 juli

Telefonnummer: 019 - 30 10 30

E-post: This is an email address