This page in English

ORU-konto

Som student vid Örebro universitet får du tillgång till ett ORU-konto. ORU-kontot är personligt och du använder det under hela din studietid.

Notera ditt användarnamn och lösenord på ett säkert sätt.

Ditt personliga användarnamn

När du aktiverat ditt ORU-konto får du ett användarnamn med bokstäver och siffror följt av @edunet.oru.se. Detta är ditt användarnamn. Det är ingen e-postadress. Den e-postadress du själv valt att universitet ska kontakta dig på ser du i Studenttjänster. Klicka på Ladok student.

System där du ska använda användarnamn@edunet.oru.se:

  • Bb Learn
  • Primo
  • Studenttjänster
  • Wiseflow
  • Zoom
  • antagning.se

Vid eventuella frågor kontakta IT-service.

Studenttjänster

I Studenttjänster, Örebro universitets studentportal, hittar du all praktisk information som rör din utbildning och studiesituation. I Studenttjänster kan du bl.a. se ditt schema, din kursplan, dina studieresultat och anmäla dig till tentamen och skriva ut intyg.

Studenttjänster

Blackboard

Blackboard är en webbaserad inlärningsmiljö. Här publiceras kursmaterial och kursinformation. Här finns även möjlighet för kommunikation mellan lärare och studenter.

Blackboard

Datorsalar

Det finns många datorsalar på Örebro universitets olika campusområden. Via länken nedan finner du mer information om vilka salar du har tillträde till och vilka program du kan förvänta dig finns installerade på datorerna där. Observera att salarna kan vara bokade för schemalagda föreläsningar eller prov precis som en vanlig sal.

Läs mer om tillgängliga datorsalar här

Sök efter datorsalarnas scheman

Utskrift och kopiering

eduPrint är Örebro universitets utskrifts- och kopieringssystem för studenter, allmänhet och anställda. Med eduPrint kan du skriva ut, kopiera och scanna dokument.

Information om eduPrint

Trådlöst nätverk (eduroam)

Som student vid Örebro universitet har du tillgång till Internet via eduroam. Det är helt gratis och kan även nås vid Örebro Läns Landstings lokaler, t.ex. sjukhus och vårdcentraler. Dessutom kan det också användas på bland annat flygplatser och tågstationer i hela Sverige.

Information om eduroam

Ansvarsförbindelse för tillgång till IT-resurser

Registrera ditt ORU-konto för MFA (multifaktorautentisering)

För några av våra system krävs det MFA (multifaktorautentisering). Här kan du registrera dig för MFA om du har blivit ombedd att göra det för att få tillgång till något av dessa system.

Klicka här för att komma till registreringen

Klicka här för att komma till svar på de vanligaste frågorna om MFA

Behandling av personuppgifter

För att du som student vid Örebro universitet ska kunna genomföra dina studier måste du ha tillgång till vissa system (ORU-konto, lärplattform, Studenttjänster, utskrifter, datorer). Universitetet behandlar dina personuppgifter inom ramen för allmänt intresse och du kommer därmed att finnas med i ovanstående systems register.

Dina personuppgifter kommer att lagras under hela din studietid vid Örebro universitet och ytterligare två år till efter sista registrering på kurs. Detta sker för att du säkert ska kunna återuppta dina studier igen. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Skydda dina inloggningsuppgifter

Skydda alltid ditt lösenord och ha för vana att byta det regelbundet. Använd aldrig samma användarnamn och lösenord som du har till ditt ORU-konto på andra tjänster och system som inte tillhör Örebro universitet.

IT-avdelningen på Örebro universitet kommer aldrig att fråga efter ditt lösenord eller be dig logga in på en webbsida som inte avslutas med "oru.se".