Litteraturvetenskap

Foto på en uppslagen bok samt staplar med böcker i bakgrunden.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser litteraturvetenskap. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av källor som är relevanta för dig som studerar litteraturvetenskap.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde.

Databaser i ämnet

 • Artikelsök
  Referenser till artiklar i svenska dagstidningar och tidskrifter.
 • Idunn
  Ger tillgång till fulltextartiklar från 49 norska tidskrifter. Här kan du läsa Edda och Norsk litteraturvitenskapelig tidsskrift.
 • JSTOR 
  Äldre årgångar av tidskrifter inom bland annat litteraturvetenskap.
 • Kvinnsam
  Kvinno-, mans- och genusforskning (1970–).
 • MLA International Bibliography 
  Lingvistik, litteratur, folklore. 1963–
 • Svensk litteraturvetenskaplig bibliografi
  1993–2000. OBS! Innehåller endast delar av det som ingår i Samlaren.
 • Svenskt Pressregister
  Referenser till artiklar och recensioner ur ca 15 svenska dagstidningar. Åren 1904–1906 finns kompletta för alla ingående dagstidningar samt delvis för året 1903 och åren 1907–1911. Det sammanlagda antalet indexerade artiklar överstiger 93 000.
  Åren 1880–1902 finns i bokform på avdelning Aa.04 REF.
 • Web of Science 
  Innehåller bland annat databasen Arts & Humanities Citation Index.

Barn- och ungdomslitteratur

 • Barnboken
  Tidskrift för barnlitteraturforskning. Artiklar i fulltext från 2005.
 • BULB
  Barn- och ungdomslitteraturbibliografin 1998–
 • Svenska barnboksinstitutets bibliotekskatalog (fd ELSA)
  Barn- och ungdomslitteratur. Även teoretisk litteratur och tidskriftsartiklar med mera som behandlar barnlitteratur.
 • IBBY
  The International Board on Books for Young People (IBBY) "is a non-profit organization which represents an international network of people from all over the world who are committed to bringing books and children together".

Vetenskapliga publikationer

 • SwePub
  I SwePub finns avhandlingar, artiklar, konferensbidrag och liknande som publicerats vid svenska lärosäten.

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo. Där kan du se om en specifik bok finns inne och vilken hylla den står på. När du loggar in i Primo kan du låna om och reservera.

Böcker inköpta från och med 2011 ställs upp enligt ett siffersystem (Dewey). Avdelningen för litteratur är placerade på 800 med underavdelningar och du hittar dem på det övre planet i huvudbiblioteket.

Böcker i litteraturvetenskap inköpta före år 2011 står på avdelning G med underavdelningar i Lyktan på det övre planet i huvudbiblioteket.

Använd databasen Libris för att söka böcker som finns på andra universitets- och högskolebibliotek.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • Ebook Central
  E-böcker inom alla ämnesområden.
 • Litteraturbanken
  Här finns svenska klassiker för gratis nerladdning till mobiltelefon eller läsplatta.

Forskningsmetodik

 • SAGE Research Methods

  Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga.

 • TFL
 • Samlaren
  Svensk litteraturhistorisk bibliografi intill år 1900; 1900–1935; 1935–1965 finns på avdelning Aagc REF. Det årliga bidraget till bibliografin publicerades i tidskriften Samlaren till och med 2001.
  Samlaren finns även i tryckt form på tidskriftsavdelningen på huvudbiblioteket.
  Här finns Samlaren i fulltext:
  - Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, från 1940 och framåt
  - Samlaren 1880–1940 via Projekt Runeberg 
 • Storyworlds

  Biblioteket prenumererar på tidskriften StoryWorlds: A Journal of Narrative Studies. Den finns inte med i någon av våra databaser, men är sökbar i vår söktjänst Primo. Skapa en automatisk bevakning för att få besked när nytt material publiceras.

Tidskriftsdatabasen Ulrichsweb ger dig detaljerad information om tidskrifter. Här kan du bland annat kontrollera om tidskriften är vetenskapligt granskad.

E-uppslagsverk

Fler uppslagsverk finns via databasen Oxford Reference Online . Välj subject- literature.

Uppslagsverk/referenslitteratur i ämnet

För uppgifter om enskilda författare se förutom separata biografier och litteraturhistoriska verk även följande böcker (framförallt användbart för mindre kända och nyare författarskap):

För uppgifter om äldre svenska författare även:

Termlexikon

Övriga uppslagsverk

 • Dramawebben
  Digitalt pjäsarkiv med upphovsrättsligt fri svensk dramatik.
 • Litteraturbanken
  Svensk skönlitteratur i elektronisk form. Här finns även Nordisk kvinnolitteraturhistoria. 500 litterära verk finns som epubfiler för enkel nerladdning till mobiltelefon eller läsplatta.
 • Nordic Authors
  via Projekt Runeberg
 • Nordisk kvinnolitteraturhistoria
  1000 års nordisk kvinnolitteraturhistoria, med artiklar, författare och teman.
 • Projekt Runeberg
  Äldre nordiska litterära verk i fulltext.
 • Svenska Akademien
 • Svenska barnboksinstitutet
 • Literary Hub
  Amerikansk litteratursajt som dagligen samlar litterära nyheter.
 • Project Gutenberg
  Ett ideellt projekt med syfte att göra böcker med utgången upphovsrätt fritt tillgängliga på internet.

 • Google Scholar
  Begränsar sökningen till mestadels vetenskapliga artiklar och dokument. Ingången via databaslistan ger tillgång till våra elektroniska tidskrifter i fulltext.
 • SwePub
  I SwePub finns avhandlingar, artiklar, konferensbidrag och liknande som publicerats vid svenska lärosäten. Använd SwePub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde, få tag på fulltext, abstract och citeringar.

Sök uppsatser

Studentuppsatser vid Örebro universitet och vid ytterligare ett trettiotal lärosäten registreras i DiVA. Studenten väljer själv om uppsatsen ska publiceras i fulltext eller inte.

I databasen Uppsök hittar du de uppsatser som studenter från svenska universitet/högskolor valt att publicera i fulltext.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för litteraturvetenskap:

Åsa Arvidsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Åsa Arvidsson

E-post: YXNhLmFydmlkc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303235

Rum: U1134

Åsa Arvidsson