Medie- och kommunikationsvetenskap

Foto på två personer som sitter i en radiostudio med mikrofoner intill sig.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser medie- och kommunikationsvetenskap. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av källor som är relevanta för dig som studerar medie- och kommunikationsvetenskap.

Biblioteket rekommenderar

Fler användbara databaser

 • International Bibliography of the Social Sciences, IBSS
  Internationella referenser inom samhällsvetenskap.
 • Web of Science
  Tvärvetenskaplig artikel- och citeringsdatabas, innehåller bland annat Social Sciences Citation Index.
 • Business Source Premier
  Företagsekonomisk databas med tidskriftsartiklar, marknads- och industrirapporter, företagsfakta med mera.
 • SwePub
  I SwePub hittar du forskning som publicerats vid svenska lärosäten.
 • Mediearkivet
  Svenska dagstidningar, tidskrifter och fackpress i fulltext.
 • Artikelsök 
  Referenser till artiklar i svenska dagstidningar och tidskrifter.
 • PressReader 
  (tidigare Library Press Display). Dagstidningar och tidskrifter från 90 länder.
 • Svenska tidningar
  Digitaliserade svenska dagstidningar. Årgång 1645–1902 är fritt tillgängliga. Årgångar från 1903 och framåt kan bara läsas från en särskild dator på huvudbiblioteket. Datorn bokas i förväg via resursbokning i Kronox. Observera att dagstidningar från senare tid oftast finns i Mediearkivet också.

TV-program och filmer

 • Svensk Mediedatabas
  Svensk TV- och radioprogram. Kan beställas från Avdelningen för audiovisuella medier vid Kungliga Biblioteket. Endast för forskningsändamål.

 

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo. Där kan du se om en specifik bok finns inne och vilken hylla den står på. När du loggar in i Primo kan du låna om och reservera.

Använd databasen LIBRIS för att söka böcker som finns på andra universitets- och högskolebibliotek.

Böcker inom medie- och kommunikationsvetenskap hittar du på hyllorna 302–303. Böcker inom medie- och kommunikationsvetenskap inköpta före 2011 är placerade på  hyllorna Br och Bs.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • EBook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.
 • EBSCO eBook Collection
  Blandade ämnen, med fokus på samhällsvetenskaperna.
 • JSTOR
  Cirka 55 000 e-böcker i en mängd olika ämnen, huvudsakligen inom humaniora och samhällsvetenskap.

Forskningsmetodik

 • SAGE Research Methods

  Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Referenslitteratur inom medie- och kommunikationsvetenskap

Ordböcker och uppslagsverk

 • Nationalencyklopedin
  Innehåller hela Nationalencyklopedin i fulltext samt ordböcker på flera språk. För att komma till ordböckerna, klicka på Tjänster och sedan på Ordböcker.
 • Rikstermbanken
  Här kan du både hitta definitioner av facktermer och kontrollera om en engelsk fackterm har en svensk motsvarighet. Innehåller Statens beredning för medicinsk och social utvärderings ordlista.
 • Svenska.se
  Svensk ordbok, Svenska Akademiens Ordlista och Svenska Akademiens Ordbok samlade på ett ställe.

Tips!

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga.

Tidskrifter inom medie- och kommunikationsvetenskap (ett urval):

 • Critical Discourse Studies
 • Critical studies in Media Communication
 • Discourse and communication
 • Discourse & society
 • Discourse studies 
 • European journal of cultural studies
 • Global Media and Communication
 • International journal of cultural studies
 • Journal of Communication Management
 • Journal of Pragmatics
 • Journal of Public Relations Research
 • Journalism studies
 • Journalism: theory, practice and criticism
 • Media culture and society
 • New Media and society
 • NORDICOM information
 • NORDICOM review
 • Public Relations Review
 • Text and Talk

Är tidskriften granskad?

I Ulrichsweb kan du bland annat se om en tidskrift är vetenskapligt granskad.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för medie- och kommunikationsvetenskap:

Peder Bergenwall

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Peder Bergenwall

E-post: cGVkZXIuYmVyZ2Vud2FsbDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303697

Rum: U1130

Peder Bergenwall