Sociologi

Foto på en person som står och läser i en bok med en folkrik stadsgata i bakgrunden.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser sociologi. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av källor som är relevanta för dig som studerar sociologi.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom sociologi samlat.

 • Sociological Abstracts 
  Databas för sociologi och närliggande ämnesområden inom samhälls- och beteendevetenskap.

 • Business Source Premier
  Företagsekonomisk databas med tidskriftsartiklar, marknads- och industrirapporter, företagsfakta med mera.
 • International Bibliography of the Social Sciences, IBSS
  Internationella referenser inom samhällsvetenskap.
 • Mediearkivet
  Svenska dagstidnings- och tidskriftsartiklar i fulltext.
 • PsycINFO
  Psykologi och beteendevetenskap
 • Social Services Abstracts
  Information om tidskriftsartiklar inom socialt arbete och närliggande ämnen.
 • Sociology Collection
  Kombinerar innehåll från databaserna ASSIA och Sociological Abstracts, och ger viss tillgång till fulltexter inom sociologi, socialt arbete och närliggande områden.
 • Svenska tidningar
  Digitaliserade svenska dagstidningar. Årgång 1645–1902 är fritt tillgängliga. Årgångar från 1903 och framåt kan bara läsas från en särskild dator på huvudbiblioteket. Datorn bokas i förväg via resursbokning i Kronox. Observera att dagstidningar från senare tid oftast finns i Mediearkivet också.
 • SwePub
  Innehåller artiklar, konferensbidrag, böcker, bokkapitel, avhandlingar, rapporter med mera som publiceras vid svenska lärosäten.

Ibland kan det vara bra att du kompletterar din sökning i tvärvetenskapliga databaser som Web of Science och Scopus. Båda är citeringsdatabaser vilket innebär att du kan se vilka som citerat varje artikel. Web of Science är en bra databas om du vill söka på citeringar men kan också vara bra att söka i om du har en multidisciplinär frågeställning.

Vetenskapliga söktjänster

 • Google Scholar
  Sökmotor som begränsar sökningen till mestadels vetenskaplig information. Ingången via databaslistan ger tillgång till våra elektroniska tidskrifter i fulltext.

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo. I Primo kan du se om en specifik bok finns inne och vilken hylla den står på. När du loggar in i Primo kan du låna om och reservera böcker.

Böcker inom sociologi och närliggande ämnen inköpta från och med 2011 är placerade på huvudbibliotekets entréplan. Böckerna står uppställda efter ett siffersystem:

 • 300 Samhällsvetenskap
 • 301 Sociologi
 • 302 Social interaktion
 • 303 Sociala processer
 • 304 Faktorer som påverkar socialt beteende
 • 304.8 Migration
 • 305 Grupper
 • 305.23 Barn och unga
 • 305.26 Äldre
 • 305.3 Genusfrågor
 • 305.8 Etniska och nationella grupper
 • 306 Kultur och sociala institutioner
 • 306.7 Sexuella relationer
 • 306.8 Äktenskap och familj
 • 307 Samhällen

Böcker inom sociologi inköpta före 2011 är placerade på övre plan på avdelning Oa.

Tips!

Använd databasen LIBRIS för att söka böcker som finns på andra universitets- och högskolebibliotek.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • EBook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.
 • EBSCO eBook Collection
  Blandade ämnen, med fokus på samhällsvetenskaperna.
 • JSTOR
  Cirka 55 000 e-böcker i en mängd olika ämnen, huvudsakligen inom humaniora och samhällsvetenskap.

Forskningsmetodik

 • SAGE Research Methods

  Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Ordböcker

 • Nationalencyklopedin
  Innehåller hela Nationalencyklopedin (NE) i fulltext samt ordböcker på flera språk. För att komma till ordböckerna, klicka på Tjänster och sedan på Ordböcker.
 • Rikstermbanken
  Här kan du både hitta definitioner av facktermer och kontrollera om en engelsk fackterm har en svensk motsvarighet. Innehåller SBU:s ordlista.
 • Svenska.se
  Svensk ordbok, Svenska Akademiens Ordlista och Svenska Akademiens Ordbok samlade på ett ställe.

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga.

I Sociologisk forskning, och Socialvetenskaplig tidskrift hittar du artiklar på svenska. I Acta Sociologica hittar du sociologisk forskning med fokus på de nordiska länderna. 

För att hitta forskning publicerad vid svenska lärosäten kan du söka i SwePub.

Tidskriftsdatabasen UlrichsWeb ger Information om tidningar och tidskrifter. Använd till exempel databasen för att se om en viss tidskrift innehåller vetenskapligt granskade artiklar (refereed).

En allt större del av de vetenskapliga artiklar som idag publiceras finns fritt tillgängliga på internet. Det finns ett flertal olika webbläsartillägg som kan hjälpa dig hitta en fri version av en artikel om biblioteket inte har tillgång till tidskriften.

Uppslagsverk/referenslitteratur i ämnet

I e-boksplattformen SAGE Knowledge finns flera uppslagsverk inom sociologi.

Allmänna uppslagsverk och ordböcker

Tryckta allmänna uppslagsverk är placerade på huvudbibliotekets entréplan. Uppslagsverk inom olika ämnesområden är placerade tillsammans med övrig litteratur inom respektive ämne.

Statistik

Inledning/bakgrund

Litteratur, utöver tidigare forskning, som kan användas för att "leda in" läsaren i texten:

 • Antologier, debattböcker
 • Uppslagsverk
 • Artiklar i dagstidningar och tidskrifter
 • Webbsidor
 • Lagar och förarbeten
 • Statistik

Tidigare forskning   

Tidigare forskning och kunskapsläget inom området. 

 • Vetenskapliga artiklar med peer review
 • Avhandlingar
 • Böcker från akademiska förlag  

Teori

Litteratur som innehåller moderna eller klassiska teorier och begrepp. 

 • Böcker och artiklar som du kanske väljer i samråd med din handledare

Metod

Litteratur som beskriver den vetenskapliga metod du använder dig av i uppsatsen.   

 • Titta på kurslitteraturlistan
 • Tips finns ofta i studieguiden

Inspireras av andras uppsatser

 • Uppsök
  Sök svenska examensarbeten och uppsatser i fulltext.
 • DiVA
  Här finns många studentuppsatser i fulltext, bland annat från Örebro Universitet.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för sociologi:

Peder Bergenwall

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Peder Bergenwall

E-post: cGVkZXIuYmVyZ2Vud2FsbDtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303697

Rum: U1130

Peder Bergenwall