Svenska

Foto på en svensk flagga.

Här har vi samlat källor och resurser för dig som läser svenska. Ta del av böcker, databaser och andra resurser som är bra för dig att känna till. På denna sida får du hjälp att söka, värdera och använda information.

Information, databaser och artiklar

Här finner du olika typer av informationskällor som är relevanta för dig som studerar svenska.

Vetenskapliga artiklar söks lämpligast fram via Örebro universitetsbiblioteks databaser. I Databaslistan hittar du en fullständig lista över alla bibliotekets databaser, där kan du söka efter en specifik databas eller avgränsa till ämnesområde. I listan nedan hittar du lämpliga databaser inom svenska samlat.

 • Artikelsök
  1979–. Referenser till artiklar och recensioner ur svenska dagstidningar och tidskrifter.
  Föregås i tryckt form av:
  - Svenskt tidningsindex 1953–1960, Placering: Aa REF
  - Svenska tidningsartiklar 1961–1978, Placering: Aa REF
  - Svenskt tidskriftsindex 1952–1960, Placering: Aa REF
  Svenska tidskriftsartiklar 1961–1978, Placering: Aa REF
 • Linguistics & Language Behaviour Abstracts
  Tidskriftsartiklar, böcker, kapitel i böcker med mera inom lingvistik och språkvetenskap.
 • MLA International Bibliography
  Lingvistik, litteratur, folklore. 1963–
 • ERIC
  Utbildning och pedagogik.

Allmänna databaser

 • JSTOR
  Äldre årgångar av tidskrifter inom bland annat litteraturvetenskap.
 • Scopus 
  Tvärvetenskaplig artikel- och citeringsdatabas.
 • Web of Science 
  Tvärvetenskaplig artikel- och citeringsdatabas med bland annat Arts & Humanities Citation Index.

Vetenskapliga publikationer

 • SwePub
  I SwePub finns avhandlingar, artiklar, konferensbidrag etc. som publicerats vid svenska lärosäten.
 • Ulrichsweb
  Tidskriftsdatabas som ger detaljerad information om tidskrifter. Här kan du bland annat kontrollera om tidskriften är vetenskapligt granskad.

Fysiska böcker

Fysiska böcker och annat tryckt material letar du fram med universitetsbibliotekets sökverktyg Primo. I Primo söker du böcker, artiklar och andra publikationer i en enda sökning. Där kan du se om en specifik bok finns inne och vilken hylla den står på. När du loggar in i Primo kan du låna om och reservera.

Litteratur inom språk hittar du bland annat på avdelning 400 på plan 2:

 • Svenska 439.7
 • Språkpsykologi 401.9
 • Språksociologi 306.44

Böcker i ämnet inköpta innan 2011 står på avdelning F på plan 2 i biblioteket, till exempel:

 • Fc Svenska
 • F.063 Retorik
 • F:do Språkpsykologi
 • F:oa Språksociologi

Använd databasen LIBRIS för att söka böcker som finns på andra universitets- och högskolebibliotek.

E-böcker

Alla e-böcker kan läsas direkt via din skärm och du når även dem via söktjänsten Primo. I vissa fall kan du ladda ner e-boken och använda specialfunktioner.

 • Ebook Central
  Ebook Central är bibliotekets största samling med e-böcker. De flesta av böckerna kan användas av ett obegränsat antal användare samtidigt, men vissa böcker är endast tillgängliga för en användare åt gången.

Forskningsmetodik

 • SAGE Research Methods

  Via SAGE Research Methods finner du böcker och artiklar om forskningsmetodik. Prova gärna Methods Map där du kan söka dig fram till rätt metod med hjälp av ett visuellt sökverktyg.

Avhandlingar

Avhandlingar från universitet i Sverige söks enklast i databasen LIBRIS. Skriv in ett sökord och avgränsa till avhandlingar i högerspalten.

Söker du en specifik tidskrift kan du söka efter titeln i sökverktyget Primo. I förteckningen finns information om vilka år som finns tillgängliga.

Tryckta tidskrifter som är äldre än 5 år beställs från universitetsbibliotekets magasin.

Dagstidningar

Dagstidningar kommer ut dagligen och innehåller oftast nyheter, reportage och liknande. Biblioteket ger dig tillgång till dagstidningar och tidningsartiklar i databaser, på mikrofilmer och i tryckt form.

Referenslitteratur inom ämnet - ett urval

Se även uppslagsverk/ordböcker i guiden för pedagogik.

Ordböcker - ett urval

Svenska ordböcker placerade på avdelning Fc(x) REF:

Fritt tillgängliga ordböcker på Internet

Tips!

 • Institutet för språk och folkminnen
  Språkrådet
 • Nationellt centrum för svenska som andraspråk
  Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet är ett nationellt resurs- och utvecklingscentrum på uppdrag av regeringen.
 • Språk i Norden
  Tidskrift utgiven av Nätverket för språknämnderna i Norden.
 • Språkbanken
  Språkbanken vid Göteborgs universitet (bland annat konkordanser).
 • Svenska Akademien
 • Utforska Sveriges dialekter
 • Dialektkartan
  På Dialektkartan från Institutet för språk och folkminnen kan du lyssna på hundratals gamla inspelningar av olika svenska dialekter.
 • Google Scholar
  Begränsar sökningen till mestadels vetenskapliga artiklar och dokument. Ingången via databaslistan ger tillgång till våra elektroniska tidskrifter i fulltext.
 • SwePub
  SwePub ger dig möjlighet att söka referenser till artiklar, konferensbidrag, avhandlingar med mera som publicerats vid svenska lärosäten. Använd SwePub för att få en översikt av vad som skrivits inom ditt forskningsområde.

Resurser och verktyg

Här finner du andra användbara hjälpmedel när du ska söka information.

Foto på 4 dörrar till tre handledningsrum

Drop-in

I drop-in-hjälpen kan du få svar på kortare frågor om informationssökning.

Foto på ryggarna av två personer som sitter i ett grupprum.

Boka sökhandledning

Ibland kan det behövas längre, enskild hjälp med specifika frågor.

Foto på en person som står vid en whiteboard-tavla.

Sökteknik

Vid sök i databaser behöver du kunna vissa söktekniker för bästa resultat.

Logotypen för Libkey Nomad

LibKey Nomad

Hitta PDF-fulltext till artiklar när du befinner dig utanför universitetets campus-nätverket. Installera tillägget i din webbläsare, välj organisation Örebro universitetsbibliotek, och håll utkik efter den gröna droppen. Om inloggning krävs, använd ditt ORU-konto/studentkonto.

Bild på BrowZine på flera olika skärmar.

BrowZine

Med BrowZine kan du lägga upp bevakningar av tidskrifter inom olika ämnesområden så att du får uppdateringar när nya artiklar publiceras. Tjänsten finns som webbsida och app, och kan även användas för att bläddra i tidskrifter.

Kontaktbibliotekarie för svenska:

Åsa Arvidsson

Befattning: Bibliotekarie Organisation: Universitetsbiblioteket

Profilsida: Åsa Arvidsson

E-post: YXNhLmFydmlkc3NvbjtvcnUuc2U=

Telefon: 019 303235

Rum: U1134

Åsa Arvidsson