Miljö och naturvetenskap

Vill du verka för ett hållbart samhälle? Vill du arbeta med samhällsfrågor ur ett naturvetenskapligt perspektiv, som klimat och miljö, hållbara livsmedel eller analysera bevis från brottsplatser? Här finns utbildningar inom biologi, kemi och miljövetenskap.

Två personer står i vassen och samlar vattenprover.