Så här ansöker du

Inför din ansökan

Examensbevis utfärdas vid den högskola eller det universitet där du läst den sist daterade kursen som ska ingå i examen.

Du måste själv ansöka om examen när du är klar med din utbildning. 

Kontrollera att alla dina högskolepoäng är inrapporterade i Ladok och att du har fått betyg på kurserna. Om något saknas eller är felaktigt ska du kontakta aktuell institution.

Ansök på Studenttjänster

Ansökan om examen på grund- avancerad och forskarnivå görs via Studenttjänster.  När du har loggat in på Studenttjänster väljer du Ladok student och fliken ansök om.

Kontrollera att dina kontaktuppgifter samt din e-postadress stämmer. Eventuella ändringar gör du under Mina uppgifter.

Inloggning till Studenttjänster

När det gäller äldre lärarexamen (antagen t o m 2010) eller om du inte längre har möjlighet att logga in i Studenttjänster ansöker du via blankett.

Ansökningsblanketter

Här finns ansökningsblanketter för dig som inte kan ansöka om examen via Studenttjänster.

Ansökan om examen på grund- eller avancerad nivå samt yrkesexamina
Blankett för ansökan om examen

Ansökan om lärarexamen, specialpedagogexamen, speciallärarexamen, ULV
Blankett för ansökan om lärarexamen, antagna 2007-2010
Blankett för ansökan om lärarexamen, antagna 2001-2006
Blankett för ansökan om lärarexamen, (korta) 60 p eller 90 hp
Blankett för ansökan om speciallärarexamen
Blankett för ansökan om specialpedagogexamen
Blankett för ansökan om Lärarexamen, Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV)

Lärarstudenter antagna hösten 2000 eller tidigare, kontakta examenshandläggare via e-post This is an email address

Ansökan om examen på forskarnivå
Blankett för examen på forskarnivå