Så här ansöker du om examen

Inför din ansökan

Examensbevis utfärdas vid den högskola eller det universitet där du läst den sist daterade kursen som ska ingå i examen.

Du måste själv ansöka om examen när du är klar med din utbildning. 

Kontrollera att alla dina högskolepoäng är inrapporterade i Ladok och att du har fått betyg på kurserna. Om något saknas eller är felaktigt ska du kontakta aktuell institution.

Ansök på Studenttjänster

Ansökan om examen på grund-, avancerad och forskarnivå görs digitalt via Studenttjänster. När du har loggat in på Studenttjänster väljer du Ladok student och fliken Examen och bevis. Inloggning till Studenttjänster

Även om du inte längre har tillgång till Studenttjänster kan du fortfarande logga in direkt på Ladok student med t.ex. ett studentkonto från ett annat lärosäte, ett eduID eller med ditt Antagning.se-konto. Om du loggas in på ett av dina andra lärosäten som du har studerat vid kan du enkelt byta till Örebro universitet genom att klicka på fliken Byt lärosäte och välja Örebro universitet. Logga in direkt på Ladok student

Det är viktigt att dina kontaktuppgifter samt din e-postadress stämmer. Kontrollera uppgifterna och gör eventuella ändringar i Ladok Student genom att klicka på fliken Mina uppgifter.

När det gäller äldre lärarexamen (antagen t o m 2010), eller om du inte längre har möjlighet att nå Ladok student för att göra en digital ansökan, kan du istället ansöka via blankett. Läs mer om det nedan.

Ansökningsblanketter

Här finns ansökningsblanketter för dig som inte kan ansöka om examen via Studenttjänster.

Ansökan om examen på grund- eller avancerad nivå samt yrkesexamina
Blankett för ansökan om examen

Ansökan om lärarexamen, specialpedagogexamen, speciallärarexamen, ULV
Blankett för ansökan om lärarexamen, antagna 2007-2010
Blankett för ansökan om lärarexamen, antagna 2001-2006
Blankett för ansökan om lärarexamen, (korta) 60 p eller 90 hp
Blankett för ansökan om speciallärarexamen
Blankett för ansökan om specialpedagogexamen
Blankett för ansökan om Lärarexamen, Utländska Lärares Vidareutbildning (ULV)

Lärarstudenter antagna hösten 2000 eller tidigare, kontakta examenshandläggare via e-post This is an email address

Ansökan om examen på forskarnivå
Blankett för examen på forskarnivå