Information om att begära ut allmän handling

Enligt Tryckfrihetsförordningens 2 kap. 1 § har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Nedan kan du läsa mer detaljerat om vilka uppgifter du ska uppge i formuläret för att begära ut kopior av allmänna handlingar från Infocenter.

Så här fungerar det när du begär ut allmän handling

Handlingar som tillhandahålls av Infocenter

De allmänna handlingar som tillhandahålls i Infocenter är betygsatta tentamenssvar (ej tentamensfrågor eller övningstentamina). Handlingarna bevaras i två år och gallras sedan i enlighet med Riksarkivets myndighetsspecifika föreskrifter (RA-MS 2017:39).

Ibland tillkommer bilagor till tentamenssvaret. Till exempel kan rättande lärare göra sin bedömning i en separat fil som läggs som bilaga till tentamenssvaret. Bilagor är en del av handlingen och ska expedieras tillsammans med tentamenssvaret.

Avgift för expediering

Vi expedierar kopior på allmänna handlingar i enlighet med Avgiftsförordningen (1992:191) 15-16§. Det innebär att vi expedierar upp till nio sidor gratis. Den tionde sidan tar vi en avgift på 50 kr för och sedan ytterligare 2 kr per sida. Om du gör flera olika beställningar under samma dag räknas det totala antalet sidor ihop för en sammanlagd avgift.

Exempel:

  • För att beställa handlingar på sammanlagt 9 sidor tar vi ingen avgift.
  • För att beställa handlingar på sammanlagt 10 sidor tar vi en avgift på 50 kr
  • För att beställa handlingar på sammanlagt 11 sidor tar vi en avgift på 52 kr
  • För att beställa handlingar på sammanlagt 12 sidor tar vi en avgift på 54 kr
  • Osv.

Fakturering

Om din beställning innebär att det tillkommer en avgift så fakturerar vi dig den avgiften. Därför är det viktigt att du kontrollerar att du skriver in korrekt beställarinformation. Alla fakturor kommer att skickas till fakturaadressen.

Om du inte har fått din faktura inom fem veckor, vänligen kontakta infocenter@oru.se.

Hanteringstid

Vi hanterar vanligtvis din beställning inom 7 arbetsdagar. Om beställningen avser handlingar som Infocenter inte tillhandahåller kan hanteringstiden förlängas eftersom ärendet då behöver skickas vidare till en annan handläggare.

Ångerrätt gäller ej vid expediering av allmän handling

När en handling har expedierats gäller inte ångerrätten. Det är därför viktigt att du som begär ut en allmän handling uppger rätt uppgifter. Det är ditt ansvar som beställare att begära ut det som du faktiskt vill ha.

Så hanterar vi dina personuppgifter

Denna behandling bygger på att dina personuppgifter behandlas med ditt samtycke. Du kan när som helst ta tillbaka samtycket och uppgifterna får då inte bevaras eller behandlas vidare utan annan laglig grund.

När du begär ut en allmän handling från Infocenter ber vi dig uppge dina personuppgifter för att vi ska kunna hantera ärendet digitalt och för att kunna skicka en eventuell faktura i enlighet med Avgiftsförordningen (1992:191) 15-16 §. I det fallet att vi ska skicka en faktura gällande din beställning av allmän handling så delar vi endast dina uppgifter med ekonomiadministratörer på Örebro universitets ekonomiavdelning. Om Infocenter inte tillhandahåller handlingen skickar vi beställningen vidare till den administratör som tillhandahåller handlingen. Vi delar inte dina uppgifter med någon annan aktör. Uppgifterna kommer att bevaras i två år i enlighet med Arkivlagen varefter de gallras. Du kan ta del av det som registrerats om dig eller ha synpunkter på behandlingen eller de uppgifter som samlats in genom att kontakta infocenter@oru.se eller lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan lösas med Örebro universitet kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten.

Jag vill inte uppge min identitet eller personuppgifter

Enligt lag behöver du inte uppge vem du är när du begär ut en allmän handling. Anledningen till att vi frågar om din identitet är för att vi ska kunna fakturera dig eventuell avgift för expediering av allmänna handlingar i enlighet med Avgiftsförordningen. Om du inte vill uppge din identitet är du istället välkommen till Infocenter i Långhuset så tar vi emot ditt ärende där utan att fråga efter eller på något vis registrera din identitet. Det tar lika lång tid att hantera ditt ärende.

Så här fyller du i formuläret

Maxgräns för avgift

I formuläret ber vi dig precisera din maxgräns för att undvika att avgiften blir oväntat hög.

Tentamenssvarets betyg

Vi letar i första hand efter tentamina som fått högst betyg. I de fall ingen av de skrivande fått VG på sin tentamen väljer vi en tentamen som fått G istället. Det förekommer även andra betygsskalor, t.ex. AB, BA, B och U eller 5, 4, 3 eller U. Vi tar inte hänsyn till hur många skrivpoäng specifika frågor har fått utan ser endast till betyget som har satts på en specifik tentamen i sin helhet.

Kurskod och provkod

Kurskoden är en kod på sex tecken som refererar till en specifik kurs. T.ex. KR701G refererar till Kriminologi II. Du hittar bland annat kurskoden i kursplanen för aktuell termin. Du kan söka efter kursplaner här. Kurskoden ändras om kursen byter namn. Det är därför hjälpsamt om du även skriver med kursens namn.

Provkoden är en kod på fyra tecken (t.ex. A001 eller 0100) som refererar till ett specifikt prov inom en specifik kurs. T.ex. har provkoden 0100 provnamnet Oorganisk kemisk teori inom en kurs men det har provnamnet Idrottsvetenskaplig metod inom en annan kurs. Det är därför viktigt att du inkluderar både vilken kurs och vilken provkod du vill beställa. Provkoden kan ändras mellan olika terminer så det är därför hjälpsamt om du även skriver med provets namn. Du hittar provkoden i kursplanen för aktuell termin.

Tentamensdatum

Du kan välja mellan att beställa det senaste tentamenssvaret som finns tillgängligt i vårt arkiv, ett tentamenssvar från ett specifikt datum eller att ange att det inte spelar någon roll vilket datum vi väljer.

Om du vill beställa tentamenssvar från ett specifikt tentamenstillfälle så behöver vi veta vilket datum det tentamenstillfället var. Detta går t.ex att ta reda på genom att titta på ett gammalt schema i KronoX (https://kronox.oru.se).

Godkänn innan du skickar in din beställning

För att vi ska kunna hitta de handlingar du söker i vårt arkiv är det viktigt att informationen du har fyllt i är korrekt. Om du saknar information om t.ex. kurskod eller provkod ber vi dig titta i kursplanen för aktuell termin. Det går även bra att kontakta din utbildningsadministration så hjälper de dig. Du hittar kontaktinformation här.