This page in English

Salar med fast hörselteknik

Följande lokaler vid universitetet har fast installerad hörselteknik.
Sal Antal
lärarmikrofoner
Antal
student-
mikrofoner
B411 1  
F101 1 8 fasta (16 pl)
F133 1 7 fasta (14 pl)
K215 1  
L126 1  
L144 1  
L153 1 16 fasta (32 pl)
L158 1 16 fasta(32 pl)
P252 1 8 fasta (16 pl)
P261 1  
T137 1  
T209 1  
P200 Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  
HSC1 Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  
HSC3 Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  
Hörsal L1 Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  
Hörsal L2 Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  
Hörsal L3 Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  
Hörsal F Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  
Hörsal G Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  
Hörsal M Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  
Hörsal P1 Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  
Hörsal P2 Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  
Hörsal T Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  
Aula Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  
Aula Nova Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  
Bio Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  
Konsert-
sal
Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  
Gastronomiska
teatern
Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  
CUSÖ (3 hörsalar) Hela ljudanläggningen är ansluten till slinga  

Sal T145 är ej lämplig att använda för hörselskadade. Den elektriska installationen stör in i hörapparaterna när dessa är i T-läge.