Aviseringsinställningar

De inställningar du gör gäller för samtliga kurser du har åtkomst till.

Öppna aviseringsinställningarna genom att klicka på ditt namn i basnavigeringsmenyn. Din profilsida öppnas. 

Under rubriken Systeminställningar/Globala aviseringsinställningar finns länkar till tre typer av aviseringar.

  • Flödesaviseringar är de aviseringar som visas i aktivitetsflödet i basnavigeringen.
  • E-postaviseringar är aviseringar som skickas till den e-post du har registrerat i systemet.
  • Push-aviseringar är aviseringar som visas i Blackboards app.

Klicka på önskad länk för att redigera inställningarna.

Flödesaviseringar

  • Markera de aviseringar som ska visas i aktivitetsflödet.
  • Klicka på Spara.

E-postaviseringar

  • Välj hur ofta du vill få aviseringar från Blackboard; direkt eller ett sammandrag med samtliga händelser en gång per dag.
  • Markera önskade aviseringar till din e-post.
  • Klicka på Spara.

Push-aviseringar

  • Markera önskade aviseringar i mobilappen.
  • Klicka på Spara.