Meddelanden

I basnavigeringen finns Meddelanden. Denna sida är en genväg till meddelande-funktionen i varje kurs. Begreppet Meddelanden i basnavigeringen motsvarar verktyget Kursmeddelanden inne i kurserna.

I listan pågående kurser listas samtliga kurser du har åtkomst till. För bättre översikt, klicka på pilen till vänster och gå till önskad termin.

Sortera per termin

Klicka på kursens namn för att läsa nya meddelanden eller för att skriva ett meddelande.

I nuläget visas endast information om totalt antal meddelanden i kursen. Denna räknas upp när det kommer in nya meddelanden, detta indikeras inte på något annat sätt, t ex genom fetstil. Detta innebär att man måste gå in i respektive kurs och kontrollera om det kommit några nya kursmeddelanden. Felet är rapporterat till Blackboard och vi hoppas på en snar lösning.

En tillfällig lösning är att ändra i sina aviseringsinställningar så att man får en e-postavisering när man fått ett kursmeddelande i Blackboard.

Ställ in omedelbar avisering till e-post för nya kursmeddelanden

Klicka på ditt namn i basnavigeringen, din profilsida öppnas.

Vid rubriken Globala aviseringsinställningar, klicka på länken E-postaviseringar.

  • Markera alternativet Meddela mig direkt via e-post
  • Markera vad du vill få avisering om
    imageio97r.png

Klicka på Spara.