Profilinställningar

Du når din profil genom att klicka på ditt namn i basnavigeringen.

Klicka på ditt namn för att komma till profilinställningar

Grundläggande information

Blackboard hämtar in information om dig från andra system, vilket innebär att du inte kan göra några ändringar här avseende ditt namn, mailadress, lösenord i systemet. Du har möjlighet att lägga in en bild på dig själv. Denna bild visas bl a i anslutning till diskussionsinlägg som göras. 

 • Ställ markören i ringen överst på sidan och klicka sedan på penn-ikonen som blir synlig.
 • Klicka på knappen Ladda upp ny profilbild, leta fram din bild och lägg till den.

Sekretessinställningar

Här har du möjlighet att välja vilka som får se din profilinformation; d v s ditt namn, användarnamn, e-postadress samt eventuell bild på dig.

Du har tre alternativ:

 • Endast lärare
 • Alla i mina kurser
  • Vilket innebär alla lärare och deltagare i dina kurser
 • Administratörer och alla i mina kurser
  • Vilket innebär alla systemadministratörer, lärare och deltagare i dina kurser.

Globala aviseringsinställningar

Här ställer du in hur du vill få aviseringar från Blackboard

 • Flödesaviseringar
  • Detta är de aviseringar som visas i aktivitetsflödet. Klicka på länken och välj vad du vill få aviseringar om.
 • E-postaviseringar
  • Ange hur ofta du vill få aviseringar till e-posten, så fort något har hänt eller en gång per dag. Ange även vad du vill få aviseringar om.
 • Push-aviseringar
  • Använder du Blackboards app kan du även välja att få push-aviseringar till din e-post.