Resultat

På sidan Resultat listas alla kurser du har åtkomst till och härifrån har du enkel åtkomst till resultat och återkoppling på uppgifter och tester som genomförts i Blackboard.

Som standards visas sidan Pågående kurser, vilket innebär alla kurser du har åtkomst till. För att få en bättre översikt klicka på pilarna till vänster respektive höger för att få terminsvisning. Navigera på sidan Resultat

För varje kurs visas en modul, i vilken nyligen publicerade resultat listas. Klicka på uppgiftens namn för att komma till inlämningen och se eventuell återkoppling från lärare.

Sidan Resultat

Avisering om nya resultat och återkoppling

När resultat har publicerats aviseras detta även i aktivitetsflödet.

Resultat i aktivitetsflödet

Du når även inlämnade uppgifter och resultat inifrån din kurs, via Kursmeny/Mina resultat.