Ändrat radavstånd i uppladdat dokument

När man laddar upp en .doc eller .docx-fil i en uppgift konverteras filen till en pdf- fil, detta för att filen ska kunna öppnas i det granskningsfönster där läraren kan lägga in kommentarer. Denna konvertering leda till utökadt radavstånd.

Det är den konverterade filen som visas när du öppnar din inlämnade uppgift i Blackboard.

När en lärare öppnar en students inlämning, där konvertering gjorts, visas en varning-/infotext "Konverteringsprocessen kan ha ändrat mellanrummen i denna inlämning. Du kan fortfarande ladda ner originalfilen".

Det uppladdade dokument i original-format med "korrekt" formatering finns alltid att ladda ner, både för lärare och student, via de tre prickarna i anslutning till filnamnet.