Anmälan till grupper

Du får avisering om grupper att anmäla dig till både via ett anslag, som visas första gången du loggar in i systemet efter att läraren publicerat anmälan, samt via Grupper i menyn Detaljer och åtgärder till vänster inne in kusen.

OBSERVERA! Vissa gruppinskrivningar har en begränsad inskrivningsperiod. Om du inte anmält dig till en grupp innan anmälningstiden löpt ut kommer du att slumpas in i en grupp där det finns plats.

Skärmbild Avisering anmälan

I menyn till vänster, klicka på länken “Gå med I en grupp”

Du skickas till en sida där du ser samtliga grupper och eventuellt också vilka deltagare som redan har anmält sig till någon grupp. Klicka på knappen Delta för att lägga till dig i gruppen.

Skärmbild Anmälan till grupp

Under en begränsad tid kan det finnas möjlighet att byta grupp. Klicka på länken Flytta till denna grupp.

Skärmbild Byt grupp