Anmälan till grupper

Du får avisering om grupper att anmäla dig till via ett anslag, som visas första gången du loggar in i systemet efter att läraren publicerat anmälan.

OBSERVERA! Vissa gruppinskrivningar har en begränsad inskrivningsperiod. Om du inte anmält dig till en grupp innan anmälningstiden löpt ut kommer du att slumpas in i en grupp där det finns plats.

Klicka på länken Grupper överst på sidan.

Du skickas till en sida där du ser samtliga grupper och eventuellt också vilka deltagare som redan har anmält sig till någon av grupperna.

Klicka på knappen Gå med för att lägga till dig i gruppen.

Skärmbild gruppanmälan

Under en begränsad tid kan det finnas möjlighet att byta grupp. Klicka på länken Byt till denna grupp, i anslutning till önskad grupp..

skärmbild byt grupp