Vilken grupp tillhör jag och vilka andra ingår i gruppen?

Hur ser jag vilken grupp jag tillhör?

  • Gå till din kurs
  • I vänstermenyn, klicka på länken under rubriken Grupper
  • På sidan sidan som öppnas visas de gruppuppsättningar som du ingår i. En gruppuppsättning består av flera grupper.
  • Klicka på den nedåtpekande pilen längst till höger vid önskad gruppuppsättning uppsättning
  • Uppsättningen expanderas och du ser vilken grupp du tillhör.Skärmbild- Visa gruppmedlemskap

 

Hur ser jag vilka andra som ingår i min grupp?

  • Öppna gruppens diskussionsforum (om du inte ser några diskussioner,  be kursens lärare lägga upp gruppdiskussioner)
  • Till höger i diskussionsforumet ser du vilka som ingår i gruppen och har återkomst till diskussionen. OBS! Kursens lärare listas överst.