Granska en annan students inlämning

I en kamratgranskning ska du granska och kommentera en eller flera medstudenters inlämnade arbeten. I en kamratgranskning är det två datum/klockslag som är viktiga:

 • Inlämningsdatum: Det datum/ klockslag som du senast ska lämna in ditt egna arbete
 • Granskningsdatum: Det datum/klockslag som du senast ska ha granskat de kamratgranskningar du tilldelats.

När inlämningsdatum/tid löpt ut öppnas granskningsfunktionen.

 • Logga in i kursen
 • Öppna kamratgranskningen/uppgiften
 • I fliken, som fälls ut till höger, klicka på knappen Påbörja kamratgranskningar
 • Arbetet som du ska granska visas till vänster på sidan, under rubriken Inlämningsinnehåll.
 • Rekommenderad arbetsgång:
  • Ladda ner arbetet du ska granska
  • Skriv din återkoppling i ett Word-dokument
  • Öppna kamratgranskningen igen och klistra in din återkoppling i rutan ”Återkoppling för deltagare” (till höger på sidan)
 • Avsluta med att klicka på Skicka. Notera! Du kan inte redigera en inskickad granskning.
 • Bekräfta inlämning genom att klicka på knappen ”Skicka in ” i dialogrutan.
 • Stäng ner inlämningen som du granskat, genom att klicka på det blå krysset uppe till vänster.