Tester

Ett Test består antingen av självrättande frågor eller en blandning av självrättande och frågor som bedöms manuellt.

Om testet är tidsbegränsat får du information om hur lång tid du har på dig att genomföra testet samt vad som händer när tiden löpt ut, antingen skickas testet in automatiskt eller så får du tid att avsluta det, men om du lämnar in för sent markeras din inlämning som Sen.

OBS! Man kan spara ett test som utkast. Om man sparar ett test som utkast,räknas tiden fortfarande ner.

Vilken återkoppling och när du får den beror på de inställningar läraren gjort i testet.

Genomför ett test

 • Gå till den plats i kursen där testet är publicerat. Klicka på testets namnSkärmbid-öppna test
 • En flik fälls ut till höger där du får information om testet
  • Förfallodag: När testet senast ska vara inlämnat och om sena inlämningar tillåts.
  • Tidsgräns: Hur lång tid du har på dig att genomföra testet samt information om vad som händer när tiden löpt ut.
  •  Försök: Antal försök
  •  Maxpoäng på testet
 • För att  starta testet, klicka på knappen Påbörja försök
 • En dialogruta där du bekräftar att du vill påbörja testet visas. När du tycker på knapppen Starta timer påbörjas nedräkningen av din tilldelade tid. Tiden fortsätter att räknas ner även om du sparar testet som utkast och stänger ner det, loggar ut etc.
  skärmbild - starta timer
 • Testet öppnas.
 • Överst får du information om hur lång tid du har kvar samt hur många frågor du har kvar att besvara.
 • Du får även aviseringar om återstående tid:
  • Test mellan 10–59 minuter - avisering när 10 % av tiden återstår
  • Test som är minst 60 minuter - avisering när 50 % och 10 % av tiden återstår
 • Visning av frågor
  • Alla frågor på samma sida och du kan närsomhelst gå tillbaka och ändra i tidigare besvarade frågor.
  • En fråga åt gången. Beroende på testets inställningar kan möjligheten att gå tillbaka till föregående fråga vara begränsad. Om detta alternativ är aktiverat visas information om detta på skärmen.
 • Systemet sparar dina svar löpnade
 • För att skicka in ditt test klicka på knappen Skicka in (nere i högra hörnet)
 • En dialogruta öppnas, i vilken du bekräftar din inlämning genom att klickar på knappen Skicka inskärmbild-bekräfta inlämning
 •  Ett kvitto med inlämningsnummer visas. Detta har du möjlighet att spara.