Test i Blackboard

Ett Test består antingen av självrättande frågor eller en blandning av självrättande och frågor som bedöms manuellt.

Om testet är tidsbegränsat får du information om hur lång tid du har på dig att genomföra testet samt vad som händer när tiden löpt ut, antingen skickas testet in automatiskt eller så får du tid att avsluta det, men om du lämnar in för sent markeras din inlämning som Sen.

OBS! Man kan spara ett test som utkast. Om man sparar ett test som utkast,räknas tiden fortfarande ner.

Vilken återkoppling och när du får den beror på de inställningar läraren gjort i testet.

Genomför ett test

Gå till den plats i kursen där testet är publicerat. Klicka på testets namnSkärmbid-öppna testEn flik fälls ut till höger, i vilken du får information om testet, t ex hur lång tid du har på dig att genomföra det. 

För att  starta testet, klicka på knappen Påbörja försök

Om testet har en tidsgräns visas en dialogruta där du får bekräfta att du vill starta testet och nedräkning av timer.skärmbild - starta timer

Testets frågor visas.

Svara på frågorna . Dina svar sparas automatiskt och du kan gå tillbaka och ändra tidigare besvarade frågor.

Ett statusfält som visas överst i testet visar antal besvarade frågor av totala antalet frågor samt återstående tid. 

Du kan spara ditt test som utkast, men om du gör detta stängs testet och du måste öppna det igen för att fortsätta. Timern som räknar ner tiden stängs inte av, utan timern fortsätter att räkna ner.

För att skicka in ditt test, klicka på knappen Skicka in

En dialogruta visas, i vilken du ska bekräfta inlämning av test. Klicka på knappen Skicka in

skärmbild-bekräfta inlämning

Ditt test är nu inlämnat.

Om testet enbart består av självrättande frågor ser du ditt resultat in samband med inlämning,