Visa resultat och återkoppling på test

Logga in på Blackboard.
Klicka på rubriken Resultat i navigeringsmenyn (blå menyn till vänster).
Leta fram önskad kurs och klicka på länken Visa alla arbeten nere i högra hörnet.
Leta fram önskat test och klicka på testets namn.
Till höger på sidan, under rubriken Bedömning, klicka på länken som heter Ditt resultat.

Ditt försök öppnas.

Som standard ser du alltid:

  • samtliga svarsalternativ
  • ditt valda svarsalternativ
  • den poäng du tilldelats på frågan.


Ytterligare information som kan visas om läraren valt att visa/ lägga till detta är:

  • Det korrekta svaret
  • Återkoppling/kommentar på en specifik
  • Återkoppling/ kommentar på övergripande nivå.