Anpassad tentamen i Bb Learn

Följ de generella instruktionerna ovan för den tentamenstyp du ska skriva din hemtentamen i. Kontakta Funka för att få veta vad som gäller för just dig och de stöd du beviljats vid tentamen.