Lämna in en uppgift/ hemtentamen

Öppna uppgift och hämta hem tentafrågor, svarsmallar etc

Logga in på kursen och gå till den plats där uppgiften är publicerad. Klicka på uppgiftens namn. skärmbild-öppna uppgift

En flik öppnas till höger på sidan, där du får viss information om uppgiften. Klicka på knappen "Visa uppgift" för att öppna uppgiften

På sidan som öppnas visas ev. instruktioner från läraren samt ev dokument med tentamensfrågor, svarsmallar etc. För att ladda ner en fil, klicka på de tre pickarna till höger om filens namn , välj "Hämta originalfilen"

För att stänga sidan utan att lämna in något, klicka på det blå krysset till vänster.skärmbild-uppgift översikt

 

Lämna in din uppgift/ hemtentamen

Var noga med att döpa dina filer enligt de anvisningar du fått från läraren. Har du fått instruktioner att skicka in ditt arbete till Urkund gör du det först och väntar tills dess du fått ett mail från Urkund med ett diarienummer.

Logga in och öppna uppgiften enligt instruktionerna ovan.

Klicka på knappen Lägg till innehållskärmbild-påbörja inlämning

Om uppgiften skickats till Urkund, skriv in diarienumret i skrivfältet och klicka sedan på gem-ikonen för att lägga till din fil.skärmbild- editor lämna in uppgift

Leta fram filen du vill bifoga och lägg till denna. En dialogruta "Redigera filattribut" visas på skärmen, klicka på knappen Spara.skärmbild-registrera filattribut

Uppgiften har nu lagts till i din inlämning. Kontrollera gärna att det är rätt dokument du laddat upp. Behöver du byta fil, klicka på de tre prickarna ute till höger och välj Radera. Du får då göra om din inlämning på nytt.

skärmbild- ta bort

För att skicka in din uppgift, klicka på knappen Skicka in, nere i högra hörnetskärmbild- knapp skicka in

En dialogruta visas på skärmen, klicka på knappen Skicka in för att bekräfta inlämning av uppgift.skärmbild-bekräftelseruta

Uppgiften är nu inskickad och du kan se inlämningstid samt bedömningsstatus.

skärmbild uppgift kvitto inlämning

Du får även ett kvitto på din inlämning, både som ett popup-fönster på skärmen och som ett mail till din e-post.