Hur länge ligger en kurs kvar i Bb Learn?

Kurserna är tillgängliga i systemet två år efter avslutad kurs. Därefter raderas de. 
Det kan dock finnas undantag, t.ex. om kursansvarig har begärt att en kurs ska vara tillgänglig längre.

Önskar du spara material från dina kurser måste du göra detta före nedan angivna datum.

Termin kursen gick Kursen tas bort från systemet Detaljerad lista över kurser
VT21 15 Juni 2023  
HT21 15 Februari 2024 Hela listan
VT22 15 Juni 2024  
HT22 15 Februari 2025  
VT23 15 Juni 2025  
HT23 15 Februari 2026  
VT24 15 Juni 2026  
HT24 15 Februari 2027