Hur länge ligger en kurs kvar i Bb Learn?

Generellt sett ligger kurserna kvar i två år efter avslutad kurs.
Det kan dock finnas undantag, t.ex. om kursansvarig har begärt att en kurs ska vara tillgänglig längre.

Gick du en kurs höstterminen 2020 tas den bort i februari 2023, spara ner material som du vill behålla innan dess.
Om du går en kurs vårterminen 2023 som avslutas runt midsommar 2023.
Kursen ligger då kvar till midsommar 2025, spara ner materialet innan dess.