Jag ser inte min kurs i kurslistan

Du kopplas till kursplatsen i systemet in samband med att du registreras på kursen. Det räcker inte med att vara antagen, utan man måste vara registrerad på kurstillfället.

Om du inte ser kursen i kurslistan, kontrollera att du är registrerad på kursen. Vid problem kontakta utbildningsadministrationen på din institution.

Efter att registrering gjort och du kopplats till kursen, kan det vara så att du ser kursen i kurslistan, men kan inte öppna den. Detta beror då på att kursens lärare valt att låsa kursen under tiden de förbereder kursinnehållet. Lärarna öppnar kursen när innehållet är färdigt, senast vid kursstart.