Jag ser min kurs men kan inte öppna den

Jag ser min kurs i kurslistan, men kan inte öppna den.

När man klickar på kursens namn visas ett meddelande med texten:

Du kan inte komma åt den här kursen just nu. Din lärare kommer att tillåta åtkomst när kursen är färdig. Försök igen senare.

Detta innebär att kursens lärare har låst kursen och kommer att göra den tillgänglig  när de är färdiga med att förbereda kursens innehåll, vanligtvis i samband med kursstart.