Problem med att ladda ner filer i Bb Learn

Om det finns specialtecken i filnamnet, exempelvis / ( } +, kan det leda till att filen inte går att ladda ner. Lösningen är då att döpa om filen till ett namn utan specialtecken och ladda upp den på nytt.